Exclusiv GR – Ramona Mănescu: “Sunt un fan al bicicletei!”

in Transport 11 February 2014362 Views

Ramona Mănescu conduce Ministerul Transporturilor (MT) din august 2013. Actualul ministru al transporturilor consideră că sistemul de transport trebuie să fie sustenabil și în acord cu principiile durabilității şi este un fan declarat al bicicletei. Vestea bună pe care Ramona Mănescu o dă, în exclusivitate pentru Green Report, este că, din momentul în care a preluat mandatul de ministru, absorbţia fondurilor europene s-a dublat.  În acest interval de timp, a fost atrasă, în cadrul POS-T, suma de 596,8 milioane de euro.

Interviu de Mihaela Pavnutescu

Ce presupune, pentru Ministerul Transporturilor, managementul mobilităţii?

În cadrul Master Planului General de Transport, aflat în stadiu final de elaborare, una dintre activitățile principale privind mobilitatea se referă la prognoza cererii de mobilitate și a traficului pentru fiecare mod de transport, inclusiv transportul intermodal, până în anul 2030. Obiectivul general privind managementul mobilităţii va fi realizat pe baza mai multor elemente care asigură un sistem multimodal de transport eficient, sigur şi durabil. Vorbim despre dezvoltarea unui Model Naţional de Transport, estimarea cererii de transport şi a fluxurilor de trafic pentru un an de bază (2010) şi trei ani de prognoză (2015, 2020 şi 2030), precum și identificarea şi prioritizarea investițiilor privind transporturile pentru orizonturile de timp corespunzătoare anilor de prognoză. Această strategie va fi întărită de o analiză financiară a programului de implementare.

Bicicleta este, din ce în ce mai mult,
promovată la nivel european. Încurajaţi pedalatul?

Eu sunt un fan al bicicletei, a tot ceea ce înseamnă mişcarea în aer liber în general. Cred că autorităţile locale, cele în sarcina cărora intră amenajarea de piste pentru transportul cu bicicleta, ar trebui să găsească resurse pentru crearea cât mai multor astfel de facilităţi. Lumea occidentală, ţările nordice, în special, sunt familiarízate cu astfel de mijloace de transport. Ce-i drept, în sudul Europei sunt mult mai în vogă motoscuterele, mopedele, însă bicicleta câştigă din ce în ce mai mult teren. În ceea ce ne priveşte, revin la un răspuns anterior. Sunt paşi pe care îi parcurgem uşor-uşor, paşi care presupun schimbarea unor mentalităţi, activităţi de conştientizare etc.

De când sunteţi ministru, cu cât a crescut
gradul de absorbţie a fondurilor europene?  

Aici am o veste bună, în sensul în care pot spune, cu cifrele în faţă, că de la momentul în care am preluat mandatul de ministru şi până astăzi, când vorbim, absorbţia acestor fonduri s-a dublat.  În acest interval de timp, a fost atrasă, în cadrul POS-T, suma de 596,8 milioane de euro. Creşterea absorbției din acest an se datorează măsurilor de management luate la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport”, din cadrul Ministerului Transporturilor, dar și evoluției lucrărilor la proiectele din domeniile naval și feroviar, însă asta nu mă mulţumeşte încă. Pentru 2014, autoritatea de management și-a propus o ţintă de absorbție de 1,35 miliarde de euro. Mulţumită voi fi atunci când vom atinge ţintele de absorbţie pe care ni le-am propus.

În ce constau politicile de ecologizare
a transporturilor aplicate de MT?

Un rol important îl are promovarea transportului intermodal și modernizarea infrastructurii, pentru ca trenul sau vaporul să poată deveni o alternativă pentru transportul rutier de mărfuri și persoane. Dacă ne referim strict la ecologizare în sectorul feroviar, vorbim despre modalități de reducere a consumului de energie. În prezent, CFR SA desfășoară un proiect-pilot de implementare şi dezvoltare a Sistemului Informatic de Tracţiune, având ca rezultat monitorizarea permanentă şi gestionarea consumurilor de energie electrică pentru tracţiunea trenurilor, respectiv reducerea consumului de energie electrică pentru tracţiunea trenurilor de marfă şi, implicit, creşterea eficienţei energetice. Aici se încadrează și implementarea Sistemului European de Management al traficului feroviar. Eficiența energetică se poate obține și prin modernizarea parcului de material rulant în transportul feroviar de călători și cu metroul – o măsură în curs de implementare, în funcție de fondurile disponibile, dar și prin montarea unor panouri solare în stațiile de căi ferate. În Cartea Albă privind Strategia în Transporturi în 2050 se află obiectivul referitor la folosirea biocombustibililor în transportul aerian, respectiv atingerea unui nivel de 40% în privinţa utilizării în aviaţie a combustibililor sustenabili cu conţinut scăzut de carbon până în 2050.

Ce strategie aveţi privind instalarea
unei infrastructuri pentru combustibilii alternativi?

Ministerul Transporturilor este entitatea care stabileşte politica în domeniul transporturilor la nivel naţional şi care  elaborează strategia şi reglementările specifice de dezvoltare şi de armonizare a activităţilor de transport. Implementarea politicilor în domeniul infrastructurii de transport rutier este în competenţa altei autorităţi (DPIIS), aşa cum prevede legea. Noi suntem direct implicaţi în evaluarea traficului pe căile navigabile interioare care necesită surse de alimentare cu combustibili alternativi. În acest moment, această evaluare este în proces de desfașurare în interiorul unui Master Plan ce vizează introducerea gazului natural lichefiat de-a lungul Dunării. Proiectul face parte din „Planul General GNL pentru axa Dunăre – Main – Rin”, finanţat de Uniunea Europeană. În realizarea acestui Master Plan, cu termen de finalizare 31 decembrie 2015, Portul Constanţa va reprezenta un hub, pentru GNL, pentru întreaga regiune dunăreană.

Aţi elaborat o strategie care promovează transportul durabil?

Sistemul de transport trebuie să fie sustenabil și în acord cu principiile durabilității, fiind necesar să combine, în mod avantajos pe un anumit parcurs, avantajele specifice fiecărui mod de transport, flexibilitatea transportului rutier, capacitatea ridicată de transport pe calea ferată, costurile scăzute ale transportului naval şi viteza superioară a transportului aerian. În plus, trebuie să fie eficient din punctul de vedere al consumului de energie, asigurând rezerve pentru generațiile viitoare și să prezinte siguranță. Master Planul General de Transport va prioritiza proiectele ce se vor realiza în perioada 2014-2020 şi până în anul 2030, începând cu dezvoltarea unei infrastructuri moderne de transport, cu luarea în considerare a efectelor asupra mediului. Aici se încadrează și promovarea proiectelor de investiţii în transporturi care contribuie la realizarea unui sistem durabil de transport, cu măsuri de evitare şi reducere a efectelor adverse, cum sunt: emisiile de poluanţi în atmosferă, poluarea fonică în zonele urbane și pe rutele cu circulație intensă, poluarea apelor și solului, datorată surselor difuze, impactul asupra peisajului şi patrimoniului cultural. Strategia include și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din sectorul transporturilor, precum și reducerea impactului asupra biodiversităţii, cu asigurarea de măsuri pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii, cât şi asigurarea coerenţei reţelei naţionale de arii naturale protejate.

Comentarii

comentarii