10 propuneri pentru renovarea sustenabilă a clădirilor din România

in Business, Energie 28 February 2017 167 Views

În urma derulării proiectului european BUILD UPON, Asociația Romania Green Building Council (RoGBC) lansează un set de zece recomandări pentru noua versiune a Strategiei Naționale de Renovare a României, pe care guvernul are ca obiectiv să o prezinte Comisiei Europene la finalul lunii aprilie 2017. Adoptarea de către guvernul român a unei strategii ambițioase de renovare a clădirilor din România ar aduce românilor beneficii economice, sociale, de sănătate și de mediu majore.

renovarea sustenabilă a clădirilor

Recomandările BUILD UPON vin să încurajeze asumarea unui angajament ambițios din partea Guvernului român. Implementarea lor ar contribui la transformarea pieței, alături de o serie de efecte benefice: reducerea sărăciei energetice, creșterea calității vieții, dezvoltare durabilă și tranziția către o economie ecologică și circulară, asigurarea securității energetice și sprijinirea tranziției către nNZEBs (clădiri cu consum de energie aproape zero)”, a declarat Monica Ardeleanu, Director Executiv, RoGBC și Manager Proiect BUILD UPON.

Cele zece recomandări:

  1. Abordarea siguranței și sănătății în clădiri ca parametru principal de măsurare a calității vieții oamenilor prin eliminarea expunerii la materiale toxice, asigurarea unor niveluri optime de temperatură, umiditate și calitate a aerului în clădirile renovate, precum și îmbunătățirea rezistenței la foc în caz de incendiu și a rezistenței structurii în caz de cutremur.
  2. Garantarea calității și adoptarea unor reglementări tehnice clare pentru construcții și renovări eficiente energetic și ecologice.
  3. Înființarea unui organism public de control care să urmărească conformitatea materialelor de construcții cu fișele de specificații.
  4. Sprijinirea categoriilor vulnerabile la sărăcia energetică, prin prioritizarea creșterii eficienței energetice a locuințelor acestora pentru a reduce semnificativ costurile cu încălzirea.
  5. Introducerea de stimulente concrete pentru renovările ecologice extinse din mediul privat.
  6. Lansarea unor instrumente financiare inovatoare, precum sprijinirea creditelor și a ipotecilor verzi, precum și mobilizarea fondurilor private prin crearea unui cadru legislativ pentru ESCO.
  7. Abordarea conceptului de economie circulară și impunerea unei analize pe întreg ciclul de viață al clădirilor.
  8. Adoptarea celor mai înalte standarde de renovare pentru clădirile publice, care să reprezinte modele de bune practici, prin investirea banilor publici în proiecte de excelență.
  9. Desfășurarea unei campanii de conștientizare privind avantajele renovării sustenabile.
  10. Abordarea interministerială și holistică a subiectului, în linie cu strategia pentru Dezvoltare Durabilă, Schimbări Climatice, noua Strategie Energetică Națională și Strategia Națională a Locuirii, precum și colaborarea la nivel local și european.

Strategia Națională de Renovare a României trebuie să meargă dincolo de măsurile de bază privind eficiența energetică pentru a asigura renovări majore extinse și sustenabile care îmbunătățesc în mod substanțial clădirile, recunoscând siguranța, sănătatea și confortul în clădiri ca parametrii principali de măsurare a calității vieții.

“Locuitorii României se confruntă adesea cu locuințe și clădiri care nu le oferă siguranța, confortul, calitatea, sănătatea și valoarea pe care le merită. Având în vedere interacțiunea extinsă și personală pe care o avem cu clădirile noastre în fiecare zi o îmbunătățire semnificativă a clădirilor țării noastre poate îmbunătăți dramatic calitatea vieții oamenilor. Cea mai mare provocare, conștientizată și în rândul comunității consultate, este întocmirea unui plan eficient de implementare, cu măsuri și acțiuni concrete în vederea atingerii obiectivului de renovare majoră extinsă. Organizațiile care au participat la consultare se angajează să sprijine guvernul României în elaborarea și punerea în aplicare a strategiei. Guvernul poate stabili o cale prin această strategie, dar toate celelalte părți implicate trebuie să contribuie la punerea în aplicare eficientă a strategiei”, a mai spus declară Monica Ardeleanu.

Strategia Națională de Renovare a fost prezentată pentru prima dată în 2014, iar 30 aprilie 2017 este termenul la care guvernele țărilor UE trebuie să prezinte o versiune îmbunătățită.

”Îndeplinirea obiectivelor stabilite de Strategia Națională Energetică vin să sprijine scenariul de Transformare profundă a pieței, din Strategia Națională de Renovare. Dacă ne gândim că suprafața rezidențială care trebuie reabilitată până în anul 2030, așa cum prevede cel mai ambițios dintre scenariile propuse de Strategia Națională Energetică, este de aproximativ 100 milioane de metri pătrați, vedem că recomandările proiectului BUILD UPON devin firești”, a spus Șerban Danciu, Manager România al Institutului European pentru Performanţa Clădirilor .

BUILD UPON, derulat de 13 Consilii ale Clădirilor Verzi din Europa, a avut ca scop definirea unor recomandări în vederea atingerii unor obiective sociale majore pentru cetățenii Europei: sănătate, siguranță, calitate crescută a vieții, locuințe accesibile, dezvoltare durabilă, locuri de muncă, inovare, conservarea patrimoniului cultural și incluziune socială pentru generațiile prezente și viitoare.

Proiectul a presupus organizarea unei consultări publice ample cu o comunitate de aproape 2.000 de organizații interesate de renovarea sustenabilă a clădirilor și elaborarea unui set de recomandări pentru Strategiile Naționale de Renovare din fiecare dintre țările participante.

RoGBC a reprezentat România în acest proiect și a condus un proces de consultare publică cu 10 sesiuni în 7 orașe din 6 regiuni din țară, la care au participat peste 350 de reprezentanți ai autorităților guvernamentale centrale și locale, mediului de afaceri și academic, asociațiilor profesionale, ONG-urilor, asociațiilor de proprietari și alți reprezentanți ai societății civile.

Procesul de consultare a condus la recunoașterea generală că renovările extinse ar trebuie să devină o țintă pentru România în următorii trei ani. În noua versiune a strategiei, România trebuie să-și asume o poziție referitoare la scenariul de renovare pe care intenționează să îl urmeze, iar participanții consultați și-au exprimat dorința ca România să aleagă o strategie bazată pe “Scenariul de transformare profundă a pieței”.

Comentarii

comentarii