Bugetul AFM, mai mic cu 38% față de 2016. Ce programe de mediu vor fi finanțate

in Legislatie, Recomandate 15 March 2017107 Views

Veniturile Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), pentru anul 2017, sunt estimate la 562,519 milioane lei, din care 555,337 milioane lei venituri fiscale (timbru de mediu încasat până la 31.01.2017 și alte impozite și taxe fiscale), iar restul de 7,182 milioane lei venituri nefiscale (dobânzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedenți).

Bugetul AFM

Potrivit documentului aflat în dezbatere publică, veniturile AFM pentru 2017 sunt mai mici cu 33,08% decât cele înregistrate în 2016, când s-au situat la 840,6 milioane lei.

Programele de mediu care au alocate cele mai mari resurse financiare sunt cele pentru protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare (credite de angajament : 0 milioane lei; credite bugetare: 230 milioane lei), Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional – Rabla (credite de angajament: 180 milioane lei; credite bugetare: 136,616 milioane lei), promovarea achiziționării de mașini electrice (credite de angajament: 90 milioane lei; creditele bugetare: 20 de milioane lei ), instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire (credite de angajament: 90 milioane lei; credite bugetare: 10 milioane lei), împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor (credite de angajament: 0 milioane lei; credite bugetare: 80 milioane lei), educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului (credite de angajament: 50 milioane lei; credite bugetare: 5 milioane de lei), conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate (credite de angajament: 46,493 milioane lei; credite bugetare: 0 milioane lei), efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice (credite de angajament: 40,100 milioane lei; credite bugetare: 18,382 milioane lei), gestionarea deșeurilor (credite de angajament : 30 milioane lei; credite bugetare: 0 milioane lei), închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier (credite de angajament: 0 milioane lei; credite bugetare: 5 milioane lei), Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban (credite de angajament: 0 milioane lei; credite bugetare: 1,545 milioane lei)

AFM nu prevede, în 2017, sume pentru derularea de noi sesiuni pentru Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști și Programul pentru creșterea producției de energie din surse regenerabile.

Comentarii

comentarii