CE: Dacă legislaţia pe mediu ar fi pusă în aplicare pe deplin, la nivelul UE s-ar economisi circa 55 de miliarde de euro pe an

Aplicarea legislaţiei de mediu la nivel european ar conduce la economisirea a circa 55 de miliarde de euro pe an, la nivelul Uniunii Europene (UE), în ceea ce priveşte costurile de sănătate şi costurile directe pentru mediu, informează Comisia Europeană (CE).

Punerea în aplicare a politicii și a legislației UE în materie de mediu nu este doar esențială pentru un mediu sănătos, ci deschide, de asemenea, noi oportunități pentru o creștere economică durabilă, inovare și locuri de muncă

CE a publicat săptămâna trecută cea de-a doua evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR), ca parte a iniţiativei lansate în 2016, în scopul îmbunătăţirii punerii în aplicare a politicii europene de mediu şi a normelor convenite de comun acord în toate statele membre ale UE.

Evaluarea Comisiei prezintă situaţia politicilor de mediu şi a normelor de punere în aplicare în fiecare ţară a UE, identificând, totodată cauzele lacunelor în materie de punere în aplicare.

Aceasta contribuie la găsirea unor soluţii înainte ca problemele să devină urgente şi are ca scop sprijinirea factorilor de decizie naţionali prin stabilirea priorităţilor care necesită o atenţie deosebită. Toate statele membre au utilizat programul de învăţare reciprocă EIR P2P (“Peer-to-Peer’), instituit în 2017, care facilitează învăţarea şischimbul de experienţă între autorităţile de mediu.

Una dintre concluziile evaluării oficiale este că 18 state membre continuă să se confrunte cu niveluri ridicate ale emisiilor de oxid de azot (NOx), iar 15 ţări trebuie să reducă în continuare emisiile de particule (PM2,5 şi PM10).

Având în vedere impactul poluării atmosferice asupra sănătăţii, în conformitate cu comunicarea sa din mai 2018, intitulată “O Europă care oferă protecţie: aer curat pentru toţi”, Comisia s-a angajat în dialoguri privind aerul curat cu mai multe ţări din UE, în paralel cu adoptarea unor măsuri mai bine direcţionate de asigurare a respectării legislaţiei.

“Chiar dacă, în ansamblu, cadrul politic pentru economia circulară a fost consolidat, prevenirea generării deşeurilor rămâne o provocare importantă pentru toate statele membre. În ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor, nouă state membre sunt pe cale să îşi atingă obiectivele în materie de reciclare, iar cinci state membre şi le-au atins deja, însă există riscul ca 14 state membre să nu reuşească să îşi atingă obiectivul de reciclare a deşeurilor municipale pentru 2020. Soliditatea şi eficienţa sistemelor de gestionare a deşeurilor reprezintă un element esenţial al economiei noastre circulare”, se precizează în comunicatul Comisiei.

În ceea ce priveşte apa, forul european subliniază că “mai sunt multe de făcut” pentru a atinge pe deplin obiectivele directivelor privind apa, în special în ceea ce priveşte asigurarea unei stări bune a corpurilor de apă până în anul 2027.

“Apele reziduale urbane nu sunt tratate încă în mod corespunzător în două treimi din statele membre. Creşterea investiţiilor este esenţială pentru îndeplinirea acestor obiective, iar fondurile UE vor continua să sprijine eforturile de punere în aplicare”, spune sursa citată.

La capitolul protejarea naturii şi a biodiversităţii, concluzia este că reţeaua Natura 2000 a continuat să se extindă, atât în zonele terestre, cât şi în cele marine. Astfel, UE a depăşit deja obiectivul de desemnare, până în 2020, a 10% din zonele sale costiere şi marine ca zone marine protejate, aşa cum prevede Convenţia privind diversitatea biologică.

Pe de altă parte, instituţi susţine că majoritatea statelor membre trebuie să îşi intensifice eforturile pentru finalizarea şi gestionarea acestei reţele.

În ceea ce priveşte schimbările climatice, statele membre au înregistrat progrese importante în punerea în aplicare a legislaţiei UE în domeniul climei şi obiectivele 2020 vor fi, probabil, îndeplinite.

“Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu a creat un nou instrument – programul de învăţare reciprocă (“Peer to peer”), menit să stimuleze schimbul transfrontalier de experienţă între autorităţile de mediu din diferite state membre. De la lansarea sa, toate statele membre au fost implicate în cel puţin un eveniment care vizează economia circulară, calitatea aerului, reglementările privind lemnul, natura şi biodiversitatea, precum şi aspecte legate de calitatea apei”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Evaluarea analizează, de asemenea, unii factori favorizanţi, cum ar fi guvernanţa în materie de mediu, factori care ar putea îmbunătăţi în mod semnificativ punerea în aplicare.

Comisia solicită statelor membre să îmbunătăţească armonizarea obiectivelor de mediu cu alte obiective de politică, să îmbunătăţească eficienţa şi eficacitatea administraţiei publice şi să fie mai transparente în ceea ce priveşte informaţiile relevante din punctul de vedere al mediului.

De asemenea, poate fi sporită în continuare implicarea autorităţilor regionale şi locale şi a altor părţi interesate în abordarea principalelor provocări legate de punerea în aplicare.

Primul pachet privind evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu a fost adoptat în februarie 2017. Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu face parte din politica Comisiei pentru o mai bună legiferare, axându-se pe îmbunătăţirea punerii în aplicare a legislaţiei şi a politicilor existente.

De la adoptarea acesteia, multe state membre au organizat dialoguri naţionale privind evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu, având ca obiect temele prioritare identificate în rapoartele lor. În multe cazuri, au fost implicate autorităţile regionale şi locale şi principalele părţi interesate, iar în momentul în care normele convenite de comun acord nu sunt puse în aplicare în mod corespunzător, Comisia poate introduce acţiuni în justiţie.

Pentru a evita această situaţie, forul european colaborează cu statele membre pentru a le permite să aplice mai bine politicile şi normele în materie de mediu, prin intermediul procesului de evaluare a punerii în aplicare a politicilor de mediu.

Potrivit sursei citate, pachetul include: 28 de rapoarte de ţară care prezintă situaţia actuală în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei UE în domeniul mediului, precum şi oportunităţi de îmbunătăţire în fiecare stat membru şi o comunicare ce formulează concluzii şi defineşte tendinţele comune la nivelul UE, dar şi recomandări de îmbunătăţire adresate tuturor statelor membre în care trebuie întreprinse acţiuni prioritare esenţiale.

Comentarii

comentarii