CE înregistrează trei noi inițiative cetățenești legate de combaterea schimbărilor climatice și poluarea cu plastic

Comisia Europeană a înregistrat trei noi inițiative cetățenești europene: A price for carbon to fight climate change (Un preț al carbonului pentru combaterea schimbărilor climatice), Grow scientific progress: crops matter! (Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!) și Mettons fin à l’ère du plastique en Europe (Să punem capăt erei plasticului în Europa).

Imagine de Wolkenkrieger de la Pixabay

În cazul în care, în termen de un an, pentru oricare dintre cele trei inițiative înregistrate se vor aduna un milion de declarații de susținere din cel puțin șapte state membre, Comisia va face o analiză și va răspunde inițiativei. Fie îi va da curs solicitării, fie o va respinge, în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia.

Un preț al carbonului pentru a combate schimbările climatice

Organizatorii inițiativei invită Comisia să propună norme legislative la nivelul UE prin care să se descurajeze consumul de combustibili fosili, să se încurajeze economisirea energiei și utilizarea surselor regenerabile pentru combaterea încălzirii globale și să se limiteze creșterea temperaturii la 1,5 °C. Obiectivul inițiativei este de a introduce un preț minim pentru emisiile de CO2, de a elimina sistemul actual de cote gratuite alocate poluatorilor din UE și de a introduce un mecanism de ajustare la frontieră, distribuind în același timp veniturile provenite din tarifarea emisiilor de dioxid de carbon „către politicile europene care sprijină economisirea energiei și utilizarea surselor regenerabile de energie, precum și către reducerea fiscalității asupra veniturilor mici”.

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice în domeniul acțiunii climatice, al mediului, al fiscalității și al politicii comerciale comune. Prin urmare, Comisia consideră inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. Înregistrarea acestei inițiative va avea loc la 22 iulie 2019, după care va urma procesul de colectare a semnăturilor de susținere de către organizatori, care va dura un an.

Să cultivăm progresul științific: recoltele contează!

Organizatorii inițiativei precizează că Directiva 2001/18/CE privind organismele modificate genetic (OMG) este „învechită” și solicită o revizuire a normelor sale privind noile tehnici de ameliorare a plantelor, cu obiectivul de a facilita„procedura de autorizare pentru produsele obținute prin intermediul noilor tehnici de ameliorare a plantelor”.

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice în domeniul pieței interne și al autorizațiilor pentru produse. Prin urmare, Comisia consideră inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. Înregistrarea acestei inițiative va avea loc la 25 iulie 2019, după care va urma procesul de colectare a semnăturilor de susținere de către organizatori, care va dura un an.

Să punem capăt erei plasticului în Europa

Organizatorii acestei inițiative „invită Comisia Europeană să revizuiască Directiva privind impactul anumitor materiale plastice asupra mediului, cu scopul de a interzice toate materialele plastice de unică folosință în Europa”. Inițiativa urmărește să se interzică „toate ambalajele și sticlele de plastic până în 2027, astfel încât să poată fi puse în aplicare măsuri concrete pentru a se respecta limitele resurselor noastre”.

În temeiul tratatelor UE, Comisia Europeană poate adopta acte juridice în scopul de a conserva, a proteja și a îmbunătăți calitatea mediului. Prin urmare, Comisia consideră inițiativa admisibilă din punct de vedere juridic și a decis să o înregistreze. Înregistrarea acestei inițiative va avea loc la 26 iulie 2019, după care va urma procesul de colectare a semnăturilor de susținere de către organizatori, care va dura un an.

Comentarii

comentarii