CE: România are patru luni pentru a îmbunătăţi calitatea aerului şi pentru a închide gropile de gunoi ilegale

in Poluare 14 May 2020 400 Views

Comisia Europeană a trimis României că are la dispoziţie patru luni pentru a lua măsurile necesare pentru a îmbunătăţi calitatea aerului, se arată într-un comunicat al Executivul comunitar. De asemenea, cerut României să închidă, să sigileze şi să ecologizeze 48 de gropi de gunoi ilegale, respectând, astfel, o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 18 octombrie 2018.

Iridex va instala un sistem de monitorizare a calității aerului în zona comunei Chiajna

Solicitarea Comisiei privind remedierea deficienţelor privind calitatea aerului a fost transmisă printr-o scrisoare de punere în întârziere pentru calitatea aerului care reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement. Dacă ţara nu rezolvă problemele privind poluarea aerului, Comisia Europeană poate decide să trimită un aviz motivat.

“Comisia Europeană cere României să respecte cerinţele Directivei 2008/50/ECon referitoare la calitatea aerului înconjurător, un aer mai curat pentru Europa şi o evaluare fiabilă, şi să informeze opinia publică şi să raporteze în privinţa gravităţii poluării aerului. În special, România nu a reuşit să respecte limitele maxime admise de dioxid de azot (NO2 ) în Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, şi nu a luat măsurile adecvate pentru a păstra cât mai scurte posibile perioadele în care s-au înregistrat depăşiri”, precizează Executivul comunitar.

De asemenea, Comisia Europeană caută să clarifice monitorizarea adecvată a concentraţiilor de dioxid de azot (NO2) în Bucureşti.

“Concentraţiile ridicate de dioxid de azot pun în pericol sănătatea oamenilor”.

Pe data de 30 aprilie 2020, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a publicat Hotărârea privind condamnarea României pentru nerespectarea Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. Documentul se referă la depăşiri ale limitelor maxime admise pentru PM10, în Bucureşti, în perioada 2007 – 2016, dar şi la problemele pe care le înregistrează ţara noastră în procesul de combatere a poluării.

Totodată, România are la dispoziţie patru luni pentru a remedia situaţia gropilor ilegale de gunoi.

Potrivit directivei cadru privind deşeurile (Directiva 2008/98/CE), statele membre trebuie să recupereze şi să gestioneze deşeurile într-un mod care nu pune în pericol sănătatea umană şi mediul înconjurător. Directiva interzice abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor.

România era obligată să închidă şi să reabiliteze gropile de gunoi (municipale şi industriale) care nu respectă standardele până la data de 16 iulie 2009. Din cauza progreselor lente, Comisia a decis să aducă această problemă în faţa Curţii de Justiţie a UE în luna februarie 2017. Hotărârea CJUE a vizat 68 de gropi de gunoi, dintre care doar 20 au fost închise definitiv până acum.

Până în luna ianuarie 2020, cea mai mare parte a lucrărilor necesare pentru închiderea, sigilarea şi regenerarea restului de 48 de gropi de gunoi nu au fost încă planificate, aprobate sau iniţiate. De aceea, Comisia a decis să trimită României o scrisoare de notificare formală, după decizia CJUE.

Comentarii

comentarii