Comisia Europeană a lansat Valul de renovare a clădirilor

in Opinii 30 October 2020 235 Views

Valul de renovare a clădirilor – “Renovation Wave” – este o iniţiativă menită să susţină transformarea clădirilor noastre pentru a deveni mai durabile şi mai eficiente din punct de vedere energetic, cu scopul diminuării emisiilor de carbon pe tot parcursul ciclului de viață a acestora. Mai jos este prezentat un rezumat al măsurilor, strategia “Renovation Wave” și calendarul principalelor acțiuni propuse.

Text de Alina Cismaș,Vice-Președinte Consiliul Român pentru Clădiri Verzi

Valul de renovare a clădirilor a fost lansat pe 14 octombrie

La nivel general, documentul este foarte pozitiv. Se stabilesc etapele pentru introducerea treptată a cerințelor minime pentru clădirile existente, iar la finalul anului 2021 este prevazută revizuirea Directivei pentru performanţa energetică a clădirilor (EPBD).

În ceea ce privește finanțarea, deși nu este prevăzută crearea un instrument de gestionare specific renovării la nivelul UE, există disponibilitatea de a intensifica asistența tehnică și mobilizarea diferitelor surse de finanțare, cu sprijinul Băncii Europene de Invesţii (BEI). Cu toate acestea, pentru a angaja finanțările disponibile pentru renovarea clădirilor (inclusiv Fondul de redresare si rezilienţă UE), statele membre vor juca individual un rol crucial.

Principiile cheie care trebuie avute în vedere pentru atingerea obiectivelor sunt:

 • Eficiența energetică în primul rând (Energy Efficiency first).

De ce este important? Şi din perspectiva costului, investiţia în eficienţa energetică este varianta cea mai la îndemână de decarbonare a sectorului energetic.

Clădirile eficiente energetic facilitează decarbonarea sistemului energetic reducând vârfurile de consum. În acest fel reţeaua poate fi optimizată, facilitându-se integrarea energiilor regenerabile, accesibilitatea și protejarea mediului înconjurător.

 • Dublarea ratei anuale de renovare a cladirilor până în 2030, favorizarea renovăriilor aprofundate, pentru a atinge obiectivul de renovare a 35 de milioane de unități locative la nivelul UE până în 2030.

Cele mai importante măsuri legislative prevăzute în strategie

Revizuirea EPBD planificată pentru sfârșitul anului 2021 care are ca scop:

 • introducerea standardelor minime de performanță energetică (SMPE) pentru toate tipurile de clădiri, într-o manieră etapizată și după o evaluare de impact amănunțită, care acoperă domeniul de aplicare, calendarul și implementarea;
 • consolidarea certificatului de performanță energetică, cu scopul de a reflecta contribuțiile tehnologiilor „inteligente”, de a crea un format de date UE uniform pentru certificate, de a oferi acces mai ușor la bazele de date;
 • introducerea unui standard de „renovare aprofundată”, pentru a permite ancorarea unei finanțări private semnificative la investiții transparente, măsurabile și cu adevărat sustenabile.

Revizuirea Directivei pentru Eficiență Energetiăa (iunie 2021) care are ca scop:

 • extinderea cerințelor de renovare la toate clădirile publice;
 • extinderea utilizării schemelor de tip ESCO și a contractelor de performanță energetică (implică ESCO-urile prin parteneriate public-private, cuplarea contractelor de performanță energetică cu contractele finantate din fondul de reziliență);
 • revizuirea cerințelor privind auditurile energetice pentru clădiri non-rezidențiale, cum ar fi școli, spitale sau birouri;
 • consolidarea obiectivului de încălzire și răcire din surse regenerabile și introducerea unei cerințe privind proporțiile minime de energie regenerabilă în clădiri (coroborat cu Directiva privind energia regenerabilă).

Introducerea jurnalelor digitale de construcții, care să includă:

 • “pașapoarte de renovare a clădirilor”;
 • indicatori de disponibilitate inteligentă;
 • criterii și niveluri pentru certificatele de performanta energetica.

Aceste documente pot ghida beneficiarii în alegerea unor soluţii pentru renovare holistice, care iau în calcul confortul în ansamblu, de exemplu: calitatea aerului în interiorul clădirii, sănătatea ocupanţilor, aportul de lumină naturală, confortul acustic si siguranţa în cazul unui incendiu sau seism.

În plus, în lumina tranziției digitale, Comisia va elabora un cadru al UE pentru autorizarea digitală în mediul construit și va stabili un sistem transparent pentru certificarea eficienței energetice (pentru a sprijini măsurările reale ale performanței).

Circularitate:

 • revizuirea obiectivelor de recuperare a materialelor rezultate din deșeurile de construcții și demolări;
 • crearea de măsuri pentru creșterea platformelor de reutilizare și reciclare și sprijinirea unei piețe interne funcționale pentru materiile prime secundare – până la sfârșitul anului 2024.

Finanțare:

 • Comisia Europeană va emite o orientare practică privind includerea renovării în planurile de recuperare și reziliență; Comasarea fondurilor: va fi încurajată utilizarea mai multor fonduri (fonduri de coeziune, Invest EU, etc); iar în cadrul Invest EU, vor fi create produse financiare dedicate renovărilor care vizeaza eficienta energetica in sectorul rezidențial.
 • InvestEU va deveni un program unic de susținere a investițiilor la nivelul UE; în conformitate cu normele lor simplificate, proiectele cu cele mai bune performanțe, ar putea fi recompensate cu rate mai mari de subvenționare în cadrul finanțării UE.
 • BEI va oferi sprijin financiar adaptat, de la împrumuturi tradiționale pe termen lung la granturi, sau finanțarea creanțelor.
 • În ceea ce privește veniturile din EU ETS și Fondul de modernizare, Comisia este deschisă la dialog cu privire la utilizarea veniturilor pentru renovare in scopul cresterii eficienței energetice.
 • Regulile privind ajutoarele de stat vor fi revizuite, pentru mai multa ușurinta in accesare, claritate si aplicabilitate.

Un cămin confortabil și facturi accesibile de energie sunt printre principalele priorități ale oricărei familii din Europa și dorim ca acest deziderat să devină realitate pentru fiecare dintre acestea. În același timp, dorim să reînnoim clădirile publice, cum ar fi școlile și spitalele, dar și proprietățile comerciale, pentru a ne asigura că sunt eficiente din punct de vedere energetic și al costurilor. „Valul de renovare a clădirilor” va crea, în întreaga Europă, locuri de muncă și beneficii economice la nivel local”, a declarat Comisarul UE pentru energie, Kadri Simson.

DESPRE AUTOR: ALINA CISMAȘ

Alina Cismaș este expert în domeniul construcțiilor sustenabile. Experiența sa acoperă clădirile verzi, eficiența energetică în clădiri, clădiri n-ZEB, strategiile de renovare pe termen lung, relevanța clădirilor în planurile de redresare economică ale UE, valul de renovare “renovation wave”, instrumente de finanțare pentru eficiență energetică, biodiversitate, economie circulară, reciclare și resurse alternative, energie regenerabilă, managementul deșeurilor din construcții și proiectarea “zero waste”.

Alina este Sustainability Manager în cadrul Saint-Gobain România, companie activă în promovarea politicilor publice care sprijină atingerea țintelor europene 2050 de limitare a impactului schimbărilor climatice asupra mediului înconjurător.

Începând din anul 2020 este Președintele Asociației ROENEF (Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri) iar din anul 2017 este Vice-Președintele Romania Green Building Council (Consiliul Român pentru Clădiri Verzi).

Comentarii

comentarii