Comisia Europeană lansează noul Observator al Climei și Sănătății

in Schimbări Climatice 5 March 2021 159 Views

Comisia Europeană și Agenția Europeană de Mediu au anunţat că lansează Observatorul European al Climei și Sănătății. 

Așa cum a fost anunțat în Strategia de adaptare la schimbările climatice recent adoptată, Observatorul își propune să creeze, să conecteze, să pună în comun și să ofere cunoștințele, expertiza și instrumentele necesare pentru a aborda provocările de sănătate legate de schimbările climatice, făcând societățile europene mai rezistente.

Există avertismente clare că criza climatică va determina urgențe de sănătate mai frecvente și mai grave, iar schimbările climatice au deja un impact asupra sănătății și sistemelor de sănătate ale oamenilor.

“Evenimentele meteorologice extreme mai frecvente și intense, apariția și răspândirea de noi boli infecțioase, amenințările la adresa siguranței și securității alimentelor și apei și pierderea biodiversității sunt toate așteptate să genereze riscuri grave pentru sănătate și să amplifice problemele de sănătate existente”, arată CE într-un comunicat.

Pierderile economice cauzate de multiplicarea fenomenelor meteorologice extreme sunt în creștere. În UE, luând în calcul numai aceste pierderi, constatăm că ele depășesc deja, în medie, 12 miliarde euro pe an. Estimările prudente arată că expunerea economiei actuale a UE la o încălzire globală de 3°C peste nivelurile preindustriale ar antrena o pierdere anuală de cel puțin 170 de miliarde de euro.

Schimbările climatice afectează nu numai economia, ci și sănătatea și bunăstarea europenilor, care suferă din ce în ce mai mult din cauza valurilor de căldură. La nivel mondial, catastrofa naturală cea mai letală din 2019 a fost valul de căldură din Europa, în urma căruia 2.500 de persoane și-au pierdut viața.

Fenomenele cu o evoluție lentă, cum ar fi deșertificarea, pierderea biodiversității, degradarea solului și a ecosistemelor, acidificarea oceanelor sau creșterea nivelului mării, sunt la fel de distructive pe termen lung.

Schimbările climatice au repercusiuni la toate nivelurile societății și în toate sectoarele economiei, ceea ce înseamnă că măsurile de adaptare trebuie să fie sistemice. Comisia spune că va continua să includă considerații privind reziliența la schimbările climatice în toate domeniile de politică relevante. Aceasta va sprijini dezvoltarea și punerea în aplicare în continuare a strategiilor și a planurilor de adaptare, cu trei priorități transversale: integrarea adaptării în politica macrobugetară, găsirea unor soluții bazate pe natură în materie de adaptare și luarea unor măsuri de adaptare locale.

Citeşte şi:

Milioane de tone de gaze refrigerante cu efect de seră, introduse ilegal în UE: România, pe locul 4 la creșterea importului
Poluarea a provocat zeci de mii de decese în 2020 în cele mai mari orașe ale lumii, deși s-au aflat în lockdown

Comentarii

comentarii