Comisia Europeană cere României să combată defrişările ilegale şi să-şi protejeze reţelele Natura 2000

in Biodiversitate, Slider homepage 2 July 2020 124 Views

Comisia Europeană a decis, joi, să trimită României scrisori de notificare în care solicită guvernului să ia măsuri pentru a combate defrişările ilegale şi pentru a proteja şi gestiona reţelele Natura 2000 şi, prin urmare, să-şi respecte obligaţiile conform Directivei Habitate.

Ultimatumul este ultima șansă pe care Guvernul României o are la dispoziție pentru a rezolva problema. Dacă autoritățile nu intervin nici acum, Comisia Europeană va deschide un caz la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, CJEU, cel mai mare tribunal al Europei.

Astfel, Executivului comunitar cere Romîniei să implementeze adecvat Regulamentul UE privind exploatarea lemnului (Reglementarea UE 995/2010) care interzice producerea şi plasarea pe piaţa UE a produselor fabricate din buşteni recoltaţi ilegal.

Autorităţile naţionale nu au reuşit să verifice în mod eficient operatorii şi să aplice sancţiunile ce se impun. Deficienţele din legislaţia naţională nu permit autorităţilor să verifice cantităţile masive de buşteni recoltaţi ilegal.

În plus, Comisia Europeană a descoperit că autorităţile române gestionează pădurile, inclusiv tăierile autorizate, fără a evalua în prealabil impactul asupra habitatelor protejate, aşa cum se cere conform Directivei privind habitatele şi Directivei privind evaluarea strategică de mediu. Mai mult, există deficienţe în accesul publicului la informaţiile legate de mediu în planurile de gestionare a pădurilor.

Directiva Habitate (92/43/EEC) cere statelor membre să propună situri de importanţă comunitară (SCI) care sunt apoi adăugate listelor biogeografice ale UE. În şase ani de la anunţarea propunerilor, statele membre trebuie să stabilească obiective de conservare şi măsuri pentru a menţine sau restabili speciile protejate şi habitatele într-o stare de conservare favorabilă, desemnând siturile de importanţă comunitară ca zone speciale de conservare (SAC).

Acestea sunt cerinţele cheie pentru a proteja biodiversitate în întreaga UE. Până acum România nu a desemnat zone speciale de conservare şi, în mod persistent şi general, a eşuat în stabilirea unor obiective de conservare detaliate locale specifice.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare de punere în întârziere, acordându-i trei luni pentru a remedia situaţia. În caz contrar, CE va trimite un aviz motivat.

Comentarii

comentarii