Consiliul Concurentei a avizat schema de ajutor de stat pentru reducerea emisiilor poluante

in Poluare 14 July 2008 69 Views

Consiliul Concurentei a avizat proiectul de hotarare de guvern privind aprobarea schemei de ajutor de stat orizontal pentru dezvoltarea regionala durabila si reducerea emisiilor, informeaza un comunicat de presa al institutiei.

Aceasta schema este elaborata in aplicarea Axei prioritare 4 "Cresterea Eficientei Energetice si a securitatii furnizarii in contextul combaterii schimbarilor climatice"- din cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" si va intra in vigoare la data publicarii hotararii de guvern in Monitorul Oficial al Romaniei.

Schema nu are obligatia notificarii catre Comisia Europeana, insa un rezumat al acesteia va fi transmis la Bruxelles, in vederea informarii si publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Potrivit documentului de presa, obiectivul schemei il reprezinta dezvoltarea regionala durabila, prin sprijinirea reducerii consumului de energie precum si prin reducerea poluarii, fapt ce va contribui la crearea unui echilibru intre cresterea economica, protectia mediului si accesul legal la resurse intre generatii.

In cadrul acestei scheme, pot beneficia de finantare nerambursabila operatorii economici care activeaza in toate sectoarele industriale si in sectorul producerii energiei electrice si termice, care realizeaza investitii in scopul imbunatatirii eficientei energetice si in scopul reducerii emisiilor poluante generate de instalatiile mari de ardere.

Beneficiarii trebuie sa nu fie in dificultate economico-financiara, sa nu fie subiectul unei proceduri nefinalizate de recuperare a unor ajutoare de stat declarate ilegale si incompatibile sau utilizate abuziv, sa faca dovada capacitatii de finantare si implementare a proiectului, sa nu aiba datorii la bugetele de stat si locale privind plata taxelor si altor contributii, sa nu aiba restrictii in activitatile comerciale, in conformitate cu legea, sa detina resursele financiare si umane necesare pentru implementarea proiectului etc.

Proiectele de investitii pot fi realizate in oricare dintre regiunile Romaniei si trebuie mentinute in locatia respectiva minim 3 ani, in cazul intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv 5 ani in cazul intreprinderilor mari. Valoarea maxima a ajutorului de stat ce se poate acorda beneficiarilor este 40% din costurile eligibile ale investitiilor pentru cei care realizeaza investitiile in regiunea Bucuresti-Ilfov si 50% pentru celelalte 7 regiuni de dezvoltare. Pentru intreprinderi mici se acorda bonus de 20%, iar pentru cele mijlocii, bonusul este de 10%, cu axceptia intreprinderilor din sectorul transporturi.

Solicitantii interesati pot depune la Ministerul Economiei si Finantelor o cerere de finantare, impreuna cu documentele stabilite in Ghidul Solicitantului, in vederea parcurgerii etapelor procesului de evaluare si selectie.

Comentarii

comentarii