Depozitele de deșeuri îngropă cazul României la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

in Legislatie, Poluare, Slider homepage 19 October 2018 290 Views

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a condamnat România pentru neînchiderea a 68 de depozite de deșeuri neconforme. România avea obligația de a închide și a reabilita aceste depozite de deșeuri municipale și industriale care nu corespund standardelor până la 16 iulie 2009.

Prin faptul că nu s-a conformat, referitor la cele 68 de depozite de deşeuri în cauză, obligaţiei de a lua toate măsurile necesare pentru a închide cât mai repede posibil, în conformitate cu articolul 7 litera (g) şi cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deşeuri, acele depozite de deşeuri care, în conformitate cu articolul 8 din directiva menţionată, nu au primit autorizaţia care să le permită să funcţioneze în continuare, România nu şi a îndeplinit obligaţiile care îi revin în temeiul articolului 14 litera (b) din Directiva 1999/31 coroborat cu articolul 13 din aceasta”, se arată în hotărârea pronunţată, joi, 18 octombrie 2018.

Potrivit sentinței, deocamdată, România trebuei să achite cheltuielile de judecată.

România în fața Curții de Justiție a UE din cauza depozitelor ilegale de deșeuri

Directiva privind depozitele de deșeuri stabilește standarde pentru protecția sănătății umane și a mediului, în special a apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului și a aerului, împotriva efectelor negative cauzate de colectarea, transportul, depozitarea, tratarea și eliminarea deșeurilor. Aceasta urmărește să prevină sau să reducă, pe cât posibil, efectele negative ale depozitării deșeurilor, pe întreaga durată a ciclului de viață a depozitelor de deșeuri.

Îngroparea deșeurilor în sol, cunoscută sub denumirea de „depozitare”, este cel mai puțin durabilă din punct de vedere ecologic și ar trebui să fie menținută la minimul absolut necesar.

Comentarii

comentarii