Exclusiv GR – Ramona Mănescu: “Sunt un fan al bicicletei!”

in Transport 11 February 2014369 Views

Ramona Mănescu conduce Ministerul Transporturilor (MT) din august 2013. Actualul ministru al transporturilor consideră că sistemul de transport trebuie să fie sustenabil și în acord cu principiile durabilității și este un fan declarat al bicicletei. Vestea bună pe care Ramona Mănescu o dă, în exclusivitate pentru Green Report, este că, din momentul în care a preluat mandatul de ministru, absorbția fondurilor europene s-a dublat.  În acest interval de timp, a fost atrasă, în cadrul POS-T, suma de 596,8 milioane de euro.

Interviu de Mihaela Pavnutescu

Ce presupune, pentru Ministerul Transporturilor, managementul mobilității?

În cadrul Master Planului General de Transport, aflat în stadiu final de elaborare, una dintre activitățile principale privind mobilitatea se referă la prognoza cererii de mobilitate și a traficului pentru fiecare mod de transport, inclusiv transportul intermodal, până în anul 2030. Obiectivul general privind managementul mobilității va fi realizat pe baza mai multor elemente care asigură un sistem multimodal de transport eficient, sigur și durabil. Vorbim despre dezvoltarea unui Model Național de Transport, estimarea cererii de transport și a fluxurilor de trafic pentru un an de bază (2010) și trei ani de prognoză (2015, 2020 și 2030), precum și identificarea și prioritizarea investițiilor privind transporturile pentru orizonturile de timp corespunzătoare anilor de prognoză. Această strategie va fi întărită de o analiză financiară a programului de implementare.

Bicicleta este, din ce în ce mai mult,
promovată la nivel european. Încurajați pedalatul?

Eu sunt un fan al bicicletei, a tot ceea ce înseamnă mișcarea în aer liber în general. Cred că autoritățile locale, cele în sarcina cărora intră amenajarea de piste pentru transportul cu bicicleta, ar trebui să găsească resurse pentru crearea cât mai multor astfel de facilități. Lumea occidentală, țările nordice, în special, sunt familiarízate cu astfel de mijloace de transport. Ce-i drept, în sudul Europei sunt mult mai în vogă motoscuterele, mopedele, însă bicicleta câștigă din ce în ce mai mult teren. În ceea ce ne privește, revin la un răspuns anterior. Sunt pași pe care îi parcurgem ușor-ușor, pași care presupun schimbarea unor mentalități, activități de conștientizare etc.

De când sunteți ministru, cu cât a crescut
gradul de absorbție a fondurilor europene?  

Aici am o veste bună, în sensul în care pot spune, cu cifrele în față, că de la momentul în care am preluat mandatul de ministru și până astăzi, când vorbim, absorbția acestor fonduri s-a dublat.  În acest interval de timp, a fost atrasă, în cadrul POS-T, suma de 596,8 milioane de euro. Creșterea absorbției din acest an se datorează măsurilor de management luate la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Sectorial „Transport”, din cadrul Ministerului Transporturilor, dar și evoluției lucrărilor la proiectele din domeniile naval și feroviar, însă asta nu mă mulțumește încă. Pentru 2014, autoritatea de management și-a propus o țintă de absorbție de 1,35 miliarde de euro. Mulțumită voi fi atunci când vom atinge țintele de absorbție pe care ni le-am propus.

În ce constau politicile de ecologizare
a transporturilor aplicate de MT?

Un rol important îl are promovarea transportului intermodal și modernizarea infrastructurii, pentru ca trenul sau vaporul să poată deveni o alternativă pentru transportul rutier de mărfuri și persoane. Dacă ne referim strict la ecologizare în sectorul feroviar, vorbim despre modalități de reducere a consumului de energie. În prezent, CFR SA desfășoară un proiect-pilot de implementare și dezvoltare a Sistemului Informatic de Tracțiune, având ca rezultat monitorizarea permanentă și gestionarea consumurilor de energie electrică pentru tracțiunea trenurilor, respectiv reducerea consumului de energie electrică pentru tracțiunea trenurilor de marfă și, implicit, creșterea eficienței energetice. Aici se încadrează și implementarea Sistemului European de Management al traficului feroviar. Eficiența energetică se poate obține și prin modernizarea parcului de material rulant în transportul feroviar de călători și cu metroul – o măsură în curs de implementare, în funcție de fondurile disponibile, dar și prin montarea unor panouri solare în stațiile de căi ferate. În Cartea Albă privind Strategia în Transporturi în 2050 se află obiectivul referitor la folosirea biocombustibililor în transportul aerian, respectiv atingerea unui nivel de 40% în privința utilizării în aviație a combustibililor sustenabili cu conținut scăzut de carbon până în 2050.

Ce strategie aveți privind instalarea
unei infrastructuri pentru combustibilii alternativi?

Ministerul Transporturilor este entitatea care stabilește politica în domeniul transporturilor la nivel național și care  elaborează strategia și reglementările specifice de dezvoltare și de armonizare a activităților de transport. Implementarea politicilor în domeniul infrastructurii de transport rutier este în competența altei autorități (DPIIS), așa cum prevede legea. Noi suntem direct implicați în evaluarea traficului pe căile navigabile interioare care necesită surse de alimentare cu combustibili alternativi. În acest moment, această evaluare este în proces de desfașurare în interiorul unui Master Plan ce vizează introducerea gazului natural lichefiat de-a lungul Dunării. Proiectul face parte din „Planul General GNL pentru axa Dunăre – Main – Rin”, finanțat de Uniunea Europeană. În realizarea acestui Master Plan, cu termen de finalizare 31 decembrie 2015, Portul Constanța va reprezenta un hub, pentru GNL, pentru întreaga regiune dunăreană.

Ați elaborat o strategie care promovează transportul durabil?

Sistemul de transport trebuie să fie sustenabil și în acord cu principiile durabilității, fiind necesar să combine, în mod avantajos pe un anumit parcurs, avantajele specifice fiecărui mod de transport, flexibilitatea transportului rutier, capacitatea ridicată de transport pe calea ferată, costurile scăzute ale transportului naval și viteza superioară a transportului aerian. În plus, trebuie să fie eficient din punctul de vedere al consumului de energie, asigurând rezerve pentru generațiile viitoare și să prezinte siguranță. Master Planul General de Transport va prioritiza proiectele ce se vor realiza în perioada 2014-2020 și până în anul 2030, începând cu dezvoltarea unei infrastructuri moderne de transport, cu luarea în considerare a efectelor asupra mediului. Aici se încadrează și promovarea proiectelor de investiții în transporturi care contribuie la realizarea unui sistem durabil de transport, cu măsuri de evitare și reducere a efectelor adverse, cum sunt: emisiile de poluanți în atmosferă, poluarea fonică în zonele urbane și pe rutele cu circulație intensă, poluarea apelor și solului, datorată surselor difuze, impactul asupra peisajului și patrimoniului cultural. Strategia include și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din sectorul transporturilor, precum și reducerea impactului asupra biodiversității, cu asigurarea de măsuri pentru protecția și conservarea biodiversității, cât și asigurarea coerenței rețelei naționale de arii naturale protejate.

Comentarii

comentarii