Fermierii români vor primi plăți compensatorii pentru protejarea unor specii de păsări

in Biodiversitate 27 February 2018 128 Views

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a introdus din acest an trei noi pachete pentru conservarea unor specii de păsări prin măsura 10 – Agro-mediu şi climă din PNDR 2014 – 2020.

Plăți compensatorii pentru protejarea unor specii de păsări

Astfel, fermierii care aleg să-și păstrează terenurile agricole pentru protejarea unor specii de păsări, ca acvila ţipătoare mică sau dropia, vor putea primi, începând din acest an, plăţi compensatorii situate între 92 şi 269 euro pe hectar anual, prin măsura 10 – Agro-mediu şi climă din PNDR 2014 – 2020, fondurile totale alocate depăşind un miliard de euro.

Pachetul 9 – terenuri agricole importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina), prevede  plăţi de 200 euro/ha/an (sub-pachetul 9.1), însă pe parcelele angajate se vor lăsa fâşii necultivate/nerecoltate. Fermierii nu au voie să folosească fertilizanţilor chimici şi pesticidelor. În plus, aceștia nu pot cultiva rapiţă, porumb şi floarea-soarelui.

Pe fâşiile necultivate se va desfăşura doar activitatea agricolă minimă.

Sub-pachetul 9.2 – pajişti permanente importante ca zone de hrănire pentru acvila ţipătoare mică (Aquila pomarina) poate aduce fermierilor un plus financiar de 269 de euro/ha/an în varianta 9.2.1, respectiv dacă realizează lucrări manuale pe pajişti importante pentru acvila ţipătoare mică, sau 190 euro/ha/an dacă aleg să efectueze lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru acvila ţipătoare mică (varianta 9.2.2).

În cazul pachetului 10 – refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole, plata poate fi de 92 de euro/an/ha, dar pe parcelele angajate se vor lăsa fâşii necultivate, pe care nu se vor aplica îngrăşăminte chimice sau pesticide. De asemenea, pe fâşiile necultivate se va desfăşura activitatea agricolă minimă.

Pentru pachetul 11 – terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda) are următoarele sub-pachete: 11.1 – terenuri arabile importante pentru dropie (Otis tarda), cu varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile în pajişti, plata compensatorie poate ajunge la 255 euro/ha/an, dar pe suprafaţa angajată se va înfiinţa pajişte; varianta 11.1.2 – zonă de protecţie pentru dropie pe teren arabil – 100 euro/ha/an (pe suprafaţa angajată se va respecta în fiecare an un anumit asolament).

Pentru sub-pachetul 11.2 – pajişti permanente importante pentru dropie (Otis tarda), acesta are varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajişti importante pentru dropie cu plăţile sunt de 269 euro/ha/an, varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru dropie – 190 euro/ha/an, varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe pajişti importante pentru dropie – 169 euro ha/an.

Plăţile compensatorii se acordă pentru respectarea angajamentelor pe o perioadă de 5 ani, fiind necesar ca fermierii să respecte cerinţele de bază şi cele specifice aferente pachetelor pentru care aplică şi să ţină o evidenţă a activităţilor agricole prin completarea caietului de agro-mediu. Indiferent dacă pachetul se aplică pe teren arabil sau pe pajişti permanente, nu este permis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare. Beneficiarii vor trebui să facă dovada deţinerii cunoştinţelor necesare implementării angajamentelor”, se arată în comunicatul MADR.

Comentarii

comentarii