INS: Fondul forestier naţional s-a majorat cu 0,3%, în 2018, volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 6,3%

in Autoritati, Studii 7 June 2019 120 Views

Fondul forestier naţional a înregistrat, în 2018, o creştere ușoară de aproximativ 0,3%, faţă de anul anterior, în timp ce volumul de masă lemnoasă recoltată s-a majorat cu 6,3%, din datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Conform statisticii oficiale, creşterea cu 0,3% a fondului forestier naţional s-a datorat, în principal, unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii a fi împădurite (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic). 

La 31 decembrie 2018, suprafaţa pădurilor din România reprezenta 97,5% din fondul forestier naţional, iar suprafaţa regenerată scăzuse cu 3,5%, la 27.043 hectare. 

Totodată, fondul forestier naţional însuma 6,583 milioane de hectare, iar volumul de masă lemnoasă recoltată, care a înregistrat un salt de 63% în 2018 faţă de 2017, ajunsese la 19,461 milioane de metri cubi. 

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare: Centru (19,3% din totalul fondului forestier) şi Nord-Est (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare Vest (16,1%), Nord-Vest (15,2%), Sud-Vest-Oltenia (12,4%), Sud-Muntenia (10%), Sud-Est (8,4%) şi Bucureşti-Ilfov ((0,4%). 

Potrivit sursei citate, cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare Nord-Est (28,2% din totalul volumului de masa lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare Centru (21,3%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare Nord-Vest (14%), Vest (12,8%), Sud-Muntenia (9%), Sud-Vest Oltenia (7,4%), Sud-Est (6,9%) şi Bucureşti-Ilfov (0,4%). 

La nivelul anului 2018, cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare: Nord-Est (26% din suprafaţa totală regenerată), respectiv Nord-Vest (18%). Ierarhia continuă cu regiunile: Centru (16,6%), Vest (11,9%), Sud-Est (9,5%), Sud-Muntenia (9%), Sud-Vest Oltenia (8,6%) şi Bucureşti-Ilfov (0,4%).

Comentarii

comentarii