Mining Watch România acuză ANRM de concesionarea unor suprafețe record fără acordul comunităților locale

in Energie 1 July 2014 203 Views

Un ordin al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (ANRM) ce a intrat în vigoare pe 25 iunie a.c. anunță un concurs public de oferte pentru concesionarea a 24 perimetre pentru activități de explorare a diferitelor zăcăminte în România. Printre acestea se numără și patru noi perimetre aurifere sau polimetalice: Troița Pițiguș (2,324 km²) și Certej Nord (8,384 km²) în Hunedoara, Măgura Ilvei (9,277 km²) în Bistrița Năsăud, Geamăna – Colții Lăzarului (7,285 km²) în Alba.

În urma analizării cererii de oferte, ANRM va atribui concesiuni pentru explorare unor companii miniere, deschizând astfel calea pentru noi proiecte de minerit ce ar utiliza cel mai probabil controversata tehnologie pe bază de cianură. Cei 27,270 km² concesionați în această etapă s-ar adăuga licențelor existente de explorare active pentru minereuri auro-argentifere (Aluniș și Piatra Handal în județul Maramureș) și licențelor de explorare active pentru minereuri polimetalice și auro-argentifere: Nucet Est în Bihor, Nord Tancova și Ascutita Mare în Caraș-Severin, Brad și Deva-Muncel  în Hunedoara alături de Nord Tancova și Rozalia în Timiș.

În contextul noilor concesionări anunțate de ANRM, Mining Watch România condamnă acordarea acestora în lipsa unei dezbateri publice reale privind oportunitatea dezvoltării monoindustriale a unor vaste regiuni ale țării. ANRM profita astfel de lipsa unei strategii privind resursele minerale naționale asumate de opinia publică din România. Aceste concesiuni miniere urmează să fie atribuite fără informarea prealabilă sau consultarea comunităților locale. În total, aproximativ 15.000 de cetățeni vor fi afectați în mod direct de aceste concesiuni. Cu toate acestea, publicul este privat de informații corecte și din surse independente privind impactul proiectelor de minerit la suprafață sau privind negocierile dintre statul român și companiile miniere. Aceste negocieri secrete se vor concretiza în licențele de concesiune pentru explorare. Toate aceste informații sunt clasificate, conform legislației în vigoare drept „secret de stat sau de serviciu”, fiind cunoscute doar de funcționarii ANRM și angajații companiilor miniere. Lipsa acestor informații de interes public naște numeroase suspiciuni de corupție în special la nivelul personalului de conducere al instituțiilor responsabile”, susțin reprezentanți Mining Watch România.

Aceste concesiuni se acordă fără a se ține cont de suprapunerea zonelor peste situri arheologice sau arii naturale protejate. Asigurarea prevenirii oricărui impact negativ al activităților miniere asupra acestora devine secundară, legislația de mediu și cea de patrimoniu fiind încălcate ab initio. În cazul perimetrelor Troița Pițiguș și Certej Nord, acestea se suprapun în totalitate peste situl Natura 2000 – SPA Munții Metaliferi ceea ce face imposibilă, în cazul dezvoltării unor proiecte miniere, conservarea speciilor protejate sub Directivele Habitate și Păsări.

Acordarea acestor permise fără consultarea prealabilă a comunităților vizate face dificilă prevenirea oricăror încălcări ale drepturilor la proprietate, viață privată și mediu curat ale cetățenilor din zonele potențial afectate de demararea de activități miniere. Dezvoltarea durabilă a comunităților locale din zonele propuse pentru activități miniere, deși puternic influențată, rămâne nesemnificativă în decizia de autorizare incipientă a unui viitor proiect minier. Prin presiunea asupra autorităților locale, precum și prin blocarea administrativă și economică a unor vaste zone declarate mono-industriale, companiile miniere atentează constant la drepturile la proprietate, viață privată și mediu sănătos ale locuitorilor din zonele de impact”, mai spus reprezentanții ONG-ului.

Comentarii

comentarii