Ministerul Mediului propune interzicerea pungilor din plastic subțire

in Legislatie, Poluare 19 April 2017286 Views

Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică un Proiect de Lege care are ca obiectiv interzicerea comercializării în România a pungilor de transport din plastic subțire. 

pungi de plastic poluare

Foto: Wikimedia Commons

La Art. 5 după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: „(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) se interzice introducerea pe piața națională și comercializarea pungilor de transport din plastic subțire cu mâner”, se arată în textul documentului.

De asemenea, potrivit expunerii de motive, decizia Ministerului Mediului vine și ca urmare a faptului că România avea ca termen de conformare data de 27 noiembrie 2016.

Prin adresa din data de 23 ianuarie 2017 Comisia Europeană informa Ministerul Afacerilor Externe cu privire la: – depășirea termenului de transpunere al Directivei (UE) 2015/720 a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 94/62/CE în ceea ce privește reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire; – sancțiunile financiare pe care Curtea de Justiție le poate impune în temeiul articolului 260 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)”.

74% dintre români refolosesc pungile de cumpărături

Operatorii economici, obligați să organizeze un sistem de colectare

Conform modificărilor legislative propuse, operatorii economici introduc pe piaţa națională ambalaje reutilizabile sunt obligaţi să respecte, la fabricarea de ambalaje, cerinţele esenţiale privind caracterul reutilizabil al unui ambalaj, astfel încât acestea să corespundă unor reutilizări multiple.

De asemenea, cei care comercializează produse ambalate în ambalaje reutilizabile și/sau pungi de transport din plastic, cu excepția pungilor de transport din plastic foarte subțire, sunt obligaţi să aplice sistemul depozit și să informeze consumatorii asupra valorii de depozit.

Totodată, acestora le revine și obligația de a organiza un sistem pentru colectarea ambalajelor reutilizabile și a pungilor de transport din plastic de la utilizatori sau consumatorii finali.

Începând cu data de 27 mai 2018, Ministerul Mediului raportează cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire atunci când furnizează către Comisia Europeană date privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje (…)”, se mai arată în textul proiectului de lege.

Primăria Capitalei, la propunerea Green Group, instalează 50 de puncte de colectare a deșeurilor

Comentarii

comentarii