Mix-ul perfect în energie: Ajutor de stat pentru proiectele geotermale, de biomasă și biogaz

in Energie, Legislatie, Mix-ul Perfect in Energie 12 April 2017 113 Views

Guvernul a aprobat o noua schemă de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz și geotermal.

energie din surse regenerabile

Bugetul total alocat al schemei este de 100.630.588 euro, echivalent în lei, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% fonduri de cofinanţare publică, asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene şi de la bugetul local.

Sursă: ssg.gov.ro

 

Potrivit actului normativ, sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor.

Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans. Bugetul schemei reflectă sumele alocate, la care se adaugă sumele din supracontractare. 

Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de 40, iar schema se aplică până pe 31 decembrie 2020.

Cine poate beneficia de ajutorul de stat?

Conform Hotărârii de Guvern (HG), implementarea schemei de ajutor de stat va conduce la creşterea producţiei din surse regenerabile mai puţin exploatate, creşterea ponderii regenerabilelor în totalul consumului și reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an – cărbune, gaz natural.

Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu 60 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal (…) Potenţialii beneficiari pot fi operatorii economici care produc energie electrică şi/sau termică din biomasă şi/sau biogaz, respectiv energie termică din surse geotermale și unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale/asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care realizează/modernizează instalații ce produc energie electrică din biomasă şi/sau biogaz – inclusiv în cogenerare”, se precizează în anexa HG.

În prezent, producția totală din surse regenerabile este de 6.550 ktep (tep=tone echivalent petrol). Potențialul tehnic rămas neutilizat este de aproximativ 8.000 ktep, cu urmatoarele proporții: biomasă și biogaz-47%, energie solară- 19%, energie eoliană- 19%, energie hidroelectrică-14%, energie geotermală- 2%.

Ilias Papageorgiadis: ”Propunem construirea a 300 de MW de biomasă și biogaz până în 2025”

Comentarii

comentarii