Patruzeci de ani de investiții au îmbunătățit calitatea apei pentru scăldat din Europa

in Biodiversitate 25 May 2016 409 Views

Eforturile Uniunii Europene de a asigura o apă pentru scăldat curată și sănătoasă au început în urmă cu patruzeci de ani, atunci când a fost adoptată prima directivă privind apa pentru scăldat. Raportul anual privind apa pentru scăldat indică o îmbunătățire constantă a apei pentru scăldat de-a lungul timpului, astfel încât, în 2015, 96 % din zonele pentru scăldat monitorizate la nivelul Uniunii Europene îndeplineau standardele minime de calitate a apei.

Raportul conține rezultatele analizelor efectuate pe baza eșantioanelor prelevate din peste 21 000 de zone pentru scăldat costiere și continentale din statele membre ale UE, Elveția și Albania, indicând dacă acestea au fost sau nu contaminate cu materii fecale provenind din ape uzate sau de la animale.

96 % din zonele pentru scăldat au îndeplinit cerințele minime de calitate a apei, în timp ce mai mult de 84 % din aceste zone au atins nivelul „excelent”, pe baza unor criterii și mai exigente. De asemenea, mai multe zone turistice și orașe mari precum Blackpool, Copenhaga și München încep să beneficieze de investiții vizând îmbunătățirea sistemelor de canalizare, locurile pentru scăldat devenind mai curate în zonele portuare, în zonele riverane urbane și în zona plajelor din vecinătatea acestora.

 

În ansamblu, calitatea apei pentru scăldat s-a îmbunătățit de-a lungul anilor. În 1991, 56 % din zonele pentru scăldat se ridicau la cele mai înalte standarde de calitate. Acest procent a crescut la 87 % în 2015, conform rezultatelor obținute din monitorizarea anuală, pe parcursul acestei perioade, a unui număr de aproximativ 9 600 de zone pentru scăldat.

Principalele concluzii

Mai mult de 90 % din zonele pentru scăldat din opt state membre prezentau o calitate excelentă a apei în 2015: Luxemburg (toate cele 11 zone pentru scăldat raportate), Cipru (99,1 % din zonele pentru scăldat), Malta (97,7 %), Grecia (97,2 %), Croația (94,2 %), Italia (90,6 %), Germania (90,3 %) și Austria (90,2 %).

În întreaga Europă, doar 385 de zone pentru scăldat au fost evaluate în 2015 ca având o calitate nesatisfăcătoare a apei. Procentul zonelor pentru scăldat considerate a fi de calitate „nesatisfăcătoare” a scăzut de la 1,9 % în 2014 la 1,6 % în 2015.

Cel mai mare număr de zone pentru scăldat cu o calitate nesatisfăcătoare a apei a fost constatat în Italia (95 de zone pentru scăldat, 1,7 %), Franța (95 de zone pentru scăldat, 2,8 %) și Spania (58 de zone pentru scăldat, 2,6 %).

Ponderea zonelor pentru scăldat cu o calitate excelentă a apei a crescut de la 78 % în 2011 la 84 % în 2015.

Comentarii

comentarii