Producătorii auto amendați cu 30.000 de euro pentru fiecare automobil care nu respectă noile norme de poluare

in Business, Legislatie, Poluare, Transport 8 December 201727 Views

Parlamentul European, Consiliul și Comisia Europeană au ajuns la un acord politic privind propunerea Comisiei din ianuarie 2016 de revizuire completă a normelor care certifică faptul că un autovehicul îndeplinește toate cerințele pentru a fi introdus pe piață și a normelor privind verificarea respectării continue de către producătorii auto a legislației UE.

Producătorii auto amendați cu 30.000 de euro pentru fiecare automobil

Comisarul pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, Elżbieta Bieńkowska, a declarat că este cunoscut faptul că unii producători de autovehicule nu au respectat legea și că mulți alții au profitat de lacunele existente.

Pentru a pune capăt acestei situații, vom revizui întregul sistem (…) În viitor, Comisia va fi în măsură să efectueze verificări ale autovehiculelor, să solicite retragerea autovehiculelor de pe piața UE și să impună amenzi de până la 30.000 euro per autovehicul atunci când se încalcă legea”, aprecizat comisarul european.

Care sunt elementele de noutate?

Noul regulament menține interdicția actuală privind dispozitivele de manipulare pe care autoritățile naționale au obligația permanentă de a o supraveghea și de a-i asigura aplicarea, dar face un pas înainte.

În viitor, producătorii de autovehicule vor avea obligația să ofere acces la protocoalele de software ale autovehiculului. Această măsură este strâns legată de pachetul privind emisiile în condiții reale de trafic, ceea ce va face foarte dificilă eludarea cerințelor privind emisiile, și include o obligație pentru producători de a-și face publică strategia privind reducerea emisiilor, așa cum se întâmplă în SUA.

Regulamentul privind omologarea de tip completează un număr de alte inițiative importante ale Comisiei pentru o mobilitate curată, inclusiv noile încercări îmbunătățite privind emisiile autovehiculelor care au devenit obligatorii la 1 septembrie 2017 și propunerile de noi obiective pentru emisiile de CO2 cu scopul de a contribui la accelerarea trecerii la vehicule cu emisii scăzute și cu emisii zero.

Sporirea nivelului de calitate și a independenței procedurilor de omologare de tip și de încercare a autovehiculelor înainte de introducerea lor pe piață:

Serviciile tehnice vor fi auditate în mod regulat și independent, pe baza unor criterii de performanță stricte, pentru a-și obține și menține desemnarea de către statul membru cu privire la încercarea și controlul noilor modele de automobile.

Comisia și alte state membre vor putea să conteste o desemnare atunci când descoperă neconformități. Autoritățile naționale de omologare de tip vor face obiectul auditurilor Comisiei pentru a se asigura aplicarea și respectarea în mod riguros a normelor relevante pe întreg teritoriul UE.

Propunerea Comisiei de modificare a sistemului de remunerare pentru ca serviciile tehnice să nu fie plătite direct de către producător nu a fost menținută.

Sporirea numărului de controale ale autovehiculelor care sunt deja pe piața UE:

În timp ce actualele norme de omologare de tip vizează în principal controalele ex ante ale prototipurilor luate din linia de producție, în viitor, statele membre vor trebui să efectueze în mod regulat controale prin sondaj asupra autovehiculelor aflate deja pe piață și să pună rezultatele la dispoziția publicului.

Toate statele membre vor fi capabile de acum încolo să ia imediat măsuri de siguranță împotriva vehiculelor neconforme de pe teritoriul lor fără să aștepte ca autoritatea care a eliberat omologarea de tip să ia măsuri, cum se întâmplă în prezent.

Supraveghere europeană:

În viitor, Comisia va efectua controale pe piață independent de statele membre și va avea posibilitatea de a lansa retrageri de pe piață la nivelul UE. Comisia va avea competența de a contesta desemnarea serviciilor tehnice și de a impune sancțiuni administrative pentru producători sau serviciile tehnice de până la 30.000 euro per autovehicul neconform.

Comisia va conduce un nou forum privind aplicarea legislației cu scopul de a asigura o interpretare mai uniformă a legislației relevante a UE, o transparență totală în legătură cu cazurile de neconformitate, precum și o supraveghere mai eficace și mai coordonată a pieței de către statele membre.

Acordul politic preliminar este, în prezent, supus aprobării oficiale a Parlamentului European și a Consiliului. Regulamentul va fi apoi direct aplicabil în toate statele membre și va deveni obligatoriu la 1 septembrie 2020.

Comentarii

comentarii