Producătorii de energie regenerabilă spun că industria are şanse de redresare şi îndeamnă românii să devină ”prosumatori”

in Business, Energie, Slider homepage 3 July 2018 135 Views

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES) consideră că industria are şanse reale de redresare şi de dezvoltare a afacerilor, iar noua lege dedicată sectorului regenerabilelor, aprobată recent de Camera Deputaţilor, vine cu soluţiile legislative mult aşteptate de investitorii din domeniu.

“Considerăm că proiectul de lege, la care s-a lucrat foarte mult în Comisia de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, este un succes și reprezintă un sprijin real pentru toți producătorii din sectorul regenerabilelor. Mare parte din amendamentele propuse de PATRES au fost aprobate, ceea ce înseamnă că numeroși producători, mai ales cei mici și mijlocii, au șanse să își salveze afacerile”, a afirmat într-un comunicat, Viorel Lefter, Președinte PATRES.

Patronatul spune că noua lege, votată în Parlament, oferă un cadru de reglementare adecvat, respectiv soluţii de susţinere a investiţiilor la nivel individual, și speră totodată că, în cel mai scurt timp, noua lege va fi promulgată de către preşedinte şi va deveni operaţională.

PATRES îndeamnă românii să devină prosumatori

Patronatul spune că noua lege, care vine ca răspuns la solicitările producătorilor de E-SRE, are soluţii de susţinere a investiţiilor la nivel individual.

”În sfârşit, după zece ani de aşteptare, şi românii pot deveni prosumatori. Urmând exemplul consumatorilor din ţări europene, consumatorii casnici din România vor avea posibilitatea să-şi reducă facturile la energie în noua calitate în care nu doar vor consuma ceea ce produc, ci vor putea oferi excedentul de producţie în sistem”, arată PATRES.

Termenul de ”prosumator” se referă la persoana fizică, gospodăria sau IMM-ul care îşi produce propria energie şi are posibilitatea de a furniza excesul de energie în reţeaua naţională adică sunt producători şi consumatori de energie în acelaşi timp.

Într-un demers susținut pentru promovarea prosumatorilor, PATRES îndeamnă românii să fie prosumatori și spune că noua lege, votată în Parlament, oferă un cadru de reglementare adecvat, respectiv soluții de susținere a investițiilor la nivel individual.

“PATRES a susținut, în permanență, dreptul consumatorilor casnici de a produce energie. În Germania, Energiewende a avut succes datorita cointeresării populației. Grație demersului inițiat de Dl Iulian Iancu, Președintele Comisiei de Industrii și Servicii din Camera Deputaților, au fost adoptate amendamentele care reglementează situația prosumatorilor în România. Considerăm că noile modificări aduse OUG 24 soluționează problemele de ordin legislativ și fiscal. Apreciem mobilizarea membrilor Comisiei parlamentare și autorităților – Ministerul Energiei, ANRE, Ministerul Finanțelor, OPCOM, Consiliul Concurentei mai ales că România va trebui să respecte noua directivă europeană pe zona de RES, care tratează cu generozitate prosumerii”, a declarat Martin Moise, Prim VicePreședinte PATRES.

Ce prevede noua lege

Producătorii de energie electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi sau care au beneficiat de sistemul de promovare şi deţin certificate verzi, cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător, vor putea să încheie contracte negociate direct numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi.

În plus, doi sau mai mulţi producători de energie din surse regenerabile, indiferent de tehnologia folosită, pot participa pe pieţele concurenţiale de energie împreună ca o singură entitate agregată, cu respectarea prevederilor Legii concurenţei.

“Un producător mic nu are capacitatea de a forma produse standard de unul singur, prin natura mărimii nu poate avea departamente sofisticate de trading, iar in situaţia actuală el se vede de-facto exclus din piaţa bilaterală de energie electrică. Obligaţia producătorilor de energie din surse regenerabile de a vinde energia ‘în bandă’ îi transformă pe aceştia de-facto în traderi şi creşte în mod nejustificat cantitatea de energie vândută/cumpărată în PZU/piaţa de echilibrare, cu efecte adverse asupra formării preţului. În condiţiile în care vânzarea energiei se face mai eficient, vom asista la o scădere a cantităţii de dezechilibre în sistem, implicit va exista un impact de scădere a preţului energiei la consumatorul final”, susţine prim vicepreşedintele PATRES.

De asemenea, se va introduce piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, în cadrul căreia se asigură tranzacţionarea energiei electrice din surse regenerabile asociat cu certificatele verzi aferente cantităţii de energie electrică tranzacţionate.

Noua lege garantează preluarea tuturor certificatelor verzi estimate a fi emise în perioada 1 aprilie 2017 – 31 decembrie 2031, inclusiv a certificatelor verzi amânate de la tranzacţionare în condiţiile în care consumul final nu scade sub valoarea medie din perioada 2017-2022.

Începând cu 1 aprilie 2017 până la data de 31 decembrie 2020 se amână temporar tranzacţionarea a două certificate verzi pentru centralele electrice solare pentru fiecare 1 MWh produs şi livrat de producătorii de energie electrică din surse regenerabile, acreditaţi de ANRE până la data de 31 decembrie 2013.

Recuperarea certificatelor verzi amânate se va face începând cu 1 ianuarie 2021, în tranşe egale lunare până la data de 31 decembrie 2030 (anterior recuperarea se facea in perioada 2025 – 2030).

Impactul la consumatorul final va creşte la maximum 11,7 euro/ MWh în anul 2018 şi va fi de 12,5 euro/ MWh în anul 2019, 13 euro/ MWh în  2020, respectiv 2021 şi 14,5 euro/MWh începând cu anul 2022.

După anul 2023, ANRE poate propune reducerea impactului dacă constată o ofertă insuficientă de certificate verzi pe piață, în urma creșterii impactului la consumatorul final, coroborat cu consumul de energie electrică de la nivelul anului 2017

Un alt articol aprobat prevede că Ministerul Energiei, împreună cu ANRE, poate elabora schema de ajutor de stat pentru sprijinirea producerii energiei electrice din surse regenerabile sub forma unei prime fixe pe tip de tehnologie, care se adaugă la preţul mediu al energiei electrice rezultat din tranzacţiile pe piaţa centralizată de energie electrică, ca şi alternativă la sistemul de promovare prin certificate verzi.

Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România şi-a început activitatea în anul 2014 şi include 100 de companii – producători de energie din tot spectrul regenerabilelor, cumulând o putere instalată de peste 1.200 MW.

 

Comentarii

comentarii