Programul Operational Sectorial MEDIU

in Legislatie 22 August 2007 233 Views

text de Alexandra Kartman

In perioada 2007-2013, Romania va putea beneficia de sprijin financiar pentru implementarea unor proiecte care sa contribuie la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale Uniunii. Sectorul de mediu va fi sprijinit de Fondul European de Dezvoltare Regionala si de Fondul de Coeziune.

Principalele documente care stau la baza dezvoltarii Romaniei in perioada 2007-2013 sunt:
– Planul National de Dezvoltare 2007-2013 (PND);
– Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR);
– Programele Operationale Sectoriale/Programul Operational Regional (POS/POR);
– Programele Complement (PC).

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor este responsabil cu elaborarea Programului Operational Sectorial pentru Infrastructura de Mediu (POS Mediu), program care identifica prioritatile de mediu actuale si concretizeaza proiecte de infrastructura de mediu. Programul Operational Sectorial de Mediu este documentul aprobat de Comisia Europeana pentru implementarea prioritatilor de mediu ale Romaniei care sunt aprobate pentru finantare din fonduri structurale si din fondul de coeziune.

In calitate de Autoritate de Management pentru POS Mediu, Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor este responsabil cu managementul, implementarea si gestionarea asistentei financiare alocate acestui program.

Bugetul total al POS Mediu este estimat la 5,5 miliarde euro, din care 4,5 miliarde euro reprezinta finantare nerambursabila a Uniunii Europene si peste 1 miliard euro reprezinta contributia nationala. Sursele comunitare sunt asigurate din Fondul de Coeziune si Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

Programul acopera perioada 2007-2013, dar obiectivele sale urmaresc nevoile de dezvoltare al Romaniei dupa anul 2013, prin realizarea de investitii ce pun bazele dezvoltarii durabile in infrastructura de mediu.

Obiectivul global al POS Mediu il constituie protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania, contribuind, in acelasi timp, la conformarea cu acquis-ul comunitar de mediu. Implementarea programului va conduce la cresterea calitatii serviciilor publice de apa, canalizare, salubritate si termoficare, tinand cont de principiul dezvoltarii durabile si de aplicarea principiului "poluatorul plateste".

Acest obiectiv global va putea fi atins odata cu realizarea obiectivelor specifice:

– Cresterea accesului populatiei din toate judetele la servicii publice de apa, canalizare si epurare, pana in 2015.
– Ameliorarea calitatii solului prin gestionarea adecvata a deseurilor, in minimum 30 de judete, pana in 2015.
– Reducerea impactului negativ cauzat de centralele municipale de termoficare in cele mai poluate localitati, pana in anul 2015.
– Protectia naturii prin managementul ariilor protejate, inclusiv prin implementarea retelei Natura 2000.
– Reducerea riscului la dezastre naturale in cele mai vulnerabile zone, pana in 2015. In vederea atingerii obiectivelor din cadrul POS Mediu, s-au identificat prioritati de investitii in urmatoarele sectoare:

1. Apa potabila si canalizare: extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata. Aceasta axa prioritara va beneficia de cea mai mare parte din fondurile euro pene pentru POS Mediu (60%). Investitiile au in vedere extinderea/ modernizarea retelelor de apa si canalizare, construirea/modernizarea de statii de epurare, precum si eficientizarea serviciilor publice de apa si canalizare.

2. Deseuri: dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate. Investitiile vizeaza crearea de sisteme integrate de gestionare a deseurilor la nivel regional (achizitie de containere pentru colectarea selectiva, autogunoiere, facilitati de sortare, compostare si reciclare, construirea de depozite de deseuri la standarde europene, inchiderea depozitelor vechi, neconforme).

3. Termoficare: reabilitarea sistemelor municipale de termoficare in zonele cele mai poluate. Se va acorda o atentie deosebita activitatilor de modernizare a termocentralelor, in scopul reducerii emisiilor de poluanti in atmosfera. Aceasta prioritate contribuie si la indeplinirea, de catre Romania, a obligatiilor asumate in sectorul calitatea aerului si controlul poluarii industriale, in special in ceea ce priveste angajamentele de reducere a emisiilor poluante in atmosfera.

4. Protectia naturii: implementarea de sisteme adecvate de management pentru protectia naturii. Aceasta prioritate vizeaza asigurarea unui management corespunzator al ariilor protejate si, implicit, stoparea degradarii biodiversitatii si a resurselor naturale, respectiv reducerea riscurilor asociate pentru mediu si dezvoltare durabila.

5. Dezastre naturale: dezvoltarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc. Romania trebuie sa ia masuri pentru prevenirea si protectia impotriva dezastrelor hidrologice prin investitii specifice acestui sector de mediu.

6. Asistenta tehnica.

Principalii beneficiari ai POS Mediu sunt autoritatile locale, pentru primele patru sectoare de interventi, e si Administratia Nationala "Apele Romane", pentru dezvoltarea infrastructuriiadecvate de prevenire a riscurilor naturale.

Pentru o cat mai buna absorbtie a fondurilor postaderare, MMGA a pregatit un portofoliu de proiecte corespunzator, care sa asigure utilizarea integrala a resurselor financiare care vor fi disponibile prin intermediul fondurilor postaderare. Astfel, prin asistenta tehnica PHARE, ISPA sau prin credite externe, se afla in pregatire un numar aproximativ, de 50 de proiecte in sectoarele apa si deseuri, valoarea totala a investitiilor fiind de circa 3 miliarde de euro.

Comentarii

comentarii