Protecția naturii: Comisia solicită României, Poloniei și Portugaliei să finalizeze rețeaua Natura 2000

in Autoritati, Biodiversitate 30 July 2019 144 Views

Comisia Europeană a trimis României, Poloniei și Portugaliei o scrisoare de punere în întârziere, pe motiv că aceste țări nu asigură protecția adecvată a habitatelor și speciilor de interes la nivelul UE prin desemnarea de arii naturale protejate.

În temeiul legislației UE privind natura (Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind habitatele și Directiva 2009/147/CE privind păsările), statele membre au convenit să dezvolte o rețea europeană Natura 2000 coerentă, propunând Comisiei situri adecvate de importanță comunitară.

“Aceste țări nu au propus toate siturile pe care ar fi trebuit să le propună, iar cele pe care le-au propus nu acoperă în mod adecvat diversele specii și tipuri de habitate care necesită protecție”, spune Comisia Europeană.

Statele membre vizate au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de CE. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită un aviz motivat.

Prin pachetul său lunar de decizii în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Europeană urmărește acționarea în justiție a statelor membre care nu și-au îndeplinit obligațiile ce le revin în temeiul legislației UE. Aceste decizii, care vizează diverse sectoare și domenii de politică ale UE, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor.


Comentarii

comentarii