”Rabla”, programul de mediu care atrage cei mai mulți bani din bugetul AFM și în 2018

in Legislatie, Transport 29 January 2018 47 Views

“Rabla” rămâne și în 2018 programul de mediu care primește cele mai multe fonduri din bugetul administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit Notei de fundamentare a proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al instituției.

”Rabla”, programul de mediu care atrage cei mai mulți din bugetul AFM și în 2018

Astfel, pentru anul în curs programul primește o alocare din credite bugetare de 150 de milioane de lei (suma aprobata prin buget, reprezentând limita maximă pâna la care se pot ordonanța și efectua plăți în cursul anului bugetar – n.r.), respectiv de 133 milioane lei pe baza creditelor de angajament. Comparativ cu ediția din 2017, suma totală alocată de autorităţi s-a ridicat la 205 milioane de lei, ceea ce reprezintă o scădere cu peste 36% a bugetului prevăzut pentru 2018.

Venituri în scădere

Potrivit documentului citat, veniturile AFM pentru 2018 sunt estimate la 406,242 milioane lei, în scădere cu 27,8% față de perioada anului trecut, când s-au situat la valoarea de 562,519 milioane lei. Din totalul veniturilor estimate în acest an, suma de 400,992 milioane de lei reprezintă venituri fiscale (alte impozite şi taxe fiscale), iar 5,250 milioane de lei venituri nefiscale (dobânzi la depozitele constituite din excedentul anilor precedenţi).

Green Report Shop Transport ECO

La capitolul cheltuieli, pentru anul 2018 s-a estimat o valoare totală a acestora astfel: credite de angajament – ]n cuantum de 433,048 milioane de lei, respectiv credite bugetare de 560,351 milioane lei.

AFM anunță continuarea programului Rabla și în 2018

Proiectele și programele pentru protecţia mediului și sumele alocate

  • gestionarea deşeurilor (credite de angajament – 76,745 milioane lei, credite bugetare – 10,995 milioane lei);
  • protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare (doar credite bugetare în valoare de 175 milioane lei);
  • împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor (credite de angajament: 200.000 de lei; credite bugetare – 20 milioane lei);
  • creşterea producţiei de energie din surse regenerabile (credite de angajament – 5,657 milioane lei; credite bugetare – 5,657 milioane lei);
  • efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice (credite de angajament – 26,950 milioane lei; credite bugetare – 10 milioane lei);
  • instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, cunoscut ca Programul “Casa Verde” (credite de angajament – 300.000 lei; credite bugetare – 35 milioane lei);
  • Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban (credite bugetare de 200.000 lei);
  • Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (“Rabla”) – credite de angajament de 133 milioane de lei şi credite bugetare de 150 milioane lei.

Se estimează pe anul 2018 necesitatea asigurării, din excedentul anilor precedenți, a sumei de 845.891 mii lei necesară restituirii taxei auto. Aceasta suma se va  restitui din excedentul Fondului pentru mediu încasat din taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule”, se mai precizează în textul documentului.

Proiectul de HG va fi în dezbatere publică până la data de 4 februarie 2018, iar cei interesaţi pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termenul-limită la Ministerul Mediului – Administraţia Fondului pentru Mediu.

Comentarii

comentarii