Reciclad’OR va continua să își consolideze poziția pe piața OIREP-urilor din România

in Business 13 April 2021 124 Views

Reciclad`OR S.A., organizație specializată în implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP), respinge acuzațiile nefondate apărute în mass-media și acționează în instanță publicația Newsweek pentru declarațiile defăimătoare, a anunțat, marți, compania, prinr-un comunicat de presă.

Redăm mai jos, integral, poziția Reciclad’OR:

“Portofoliul de clienți existent la ora actuală s-a constituit conform normelor economiei de piață, în urma comparării ofertelor și, desigur, a serviciilor furnizate de cele 13 OIREP-uri care acti-vează pe piață, piața transferului de responsabilitate fiind extrem de competitivă. Această deci-zie nu poate fi influențată de nicio terță parte.

Reciclad`OR S.A., prin criteriile de selectare a colectorilor și a reciclatorilor, a reușit să lucreze cu cei mai buni dintre aceștia. Trebuie menționat că fiecare colector și reciclator care activează pe piața națională are posibilitatea de a lucra cu unul sau mai multe OIREP-uri.

Criteriile de selecție utilizate de către Reciclad`OR și procedurile de trasabilitate a deșeurilor, implementate în cadrul companiei și-au dovedit eficacitatea de la an la an.

Succesul companiei se bazează pe transparență și etică în afaceri, în relația cu clienții și cola-boratorii săi.

Reușitele Reciclad’OR sunt rezultatul unei configurații complexe compusă din strategie, resur-sele și competențele dezvoltate, sistemele de management, leadership, viteza de reacție și adap-tabilitate la schimbarea condițiilor economice și juridice.

Atât datorită echipei de profesioniști în domeniu ce o compun, cât și sistemelor moderne de management al deșeurilor implementate împreună cu partenerii ADI/UAT, valorificatori/reci-clatori și colectori, Reciclad’OR aduce un aport important în economia circulară, finanțând ac-tivitatea de colectare separată a deșeurilor de ambalaje și a deseurilor de ambalaje din deșeurile municipale, urmărind îndeaproape trasabilitatea acestora către valorificatori/reciclatori.

Calitatea serviciilor, transparența și predictibilitatea tarifelor practicate, reacția de răspuns la solicitările clienților, programele de CSR și reputația brand-ului sunt factorii esențiali de succes care au generat un grad înalt de retenție al portofoliului de clienți (99,8%) și creșterea continuă a numărului de noi clienți.

Viziunea Reciclad’OR este una strâns legată de activitatea, planurile, chiar viziunea clienților noștri, cei pentru care, în baza contractului de prestări servicii, îndeplinim obligațiile de reci-clare a ambalajelor, conform normelor legislative în vigoare.

În ultimele luni, însă, imaginea companiei a fost puternic afectată de atacurile repetate ale pu-blicației, acuzațiile aduse Reciclad’OR fiind nefondate și răuvoitoare.

Facem mențiunea că, într-o manieră asemănătoare, Reciclad`OR a fost vizată anterior de un articol publicat la data de 20 noiembrie 2020 de către Newsweek România, intitulat „Mafia Peturilor”, care a adus de asemenea atingeri grave atât dreptului la imagine și reputație la com-paniei, cât și dreptului la imagine al doamnei Diana-Ionela Cîtu. Cu toate că, în aparență, ne-a fost acordat un așa-zis „drept la replică”, în realitate răspunsurile oferite de către RECICLAD’OR au apărut în publicație numai de formă, la finalul articolului, cu un font mic și cu răspunsurile în bloc, iar nu în contextul general al tuturor acuzelor ce ne-au fost aduse, pentru ca cititorii să își facă o impresie în cunoștință de cauză asupra realității faptice.

La acel moment am primit repetate solicitări din partea clienților și colaboratorilor în vederea clarificării situației expuse de publicație, putând aprecia proporțiile impactului negativ asupra imaginii companiei pe care acest articol l-a avut, cu atât mai mult cu cât, de-a lungul anilor, am „luptat” pentru păstrarea imaginii curate ale RECICLAD’OR S.A. și am reușit să menținem un standard de imagine, dar mai ales de calitate al companiei.

Pe cale de consecință, societatea a acționat în instanță publicația Newsweek, solicitând să se dispună încetarea formulării oricăror afirmații cu conținut defăimător îndreptate îm-potriva Reciclad`OR, în temeiul art. 253 alin. (1) din Codul civil. De asemenea, am solici-tat publicarea hotărârii ce urmează a fi pronunțată, ca urmare a soluționării , în 3 ziare de răspândire națională, inclusiv în cuprinsul publicației Newsweek România, în temeiul art. 253 alin. (3) lit. a) din Codul civil, cât și obligarea pârâților la plata despăgubirilor cu titlul de daune morale pentru prejudiciul de imagine ce ne-a fost cauzat, în temeiul art. 253 alin. (4) din Codul civil.

Membru Platinum al ”International Solid Waste Association” (ISWA), Reciclad’OR va continua să își consolideze poziția pe piața OIREP-urilor din România, respectându-și toate obliga-țiile legale pe care și le-a asumat în relația contractuală cu producătorii și importatorii de pro-duse ambalate și acționând în spiritul transparenței și eticii în afaceri, conduită care a caracte-rizat compania de la înființare până în prezent.

Conducerea SC RECICLAD`OR S.A.”

Citește și:

Reciclad’OR reacționează față de acuzațiile recente. “Portofoliul de clienți existent la ora actuală s-a constituit conform normelor economiei de piață”

Comentarii

comentarii