Reducerea consumului de apă îmbuteliată ar putea ajuta gospodăriile din UE să economisească anual peste 600 de milioane euro

in Legislatie 17 December 2020 169 Views

Parlamentul European a aprobat acordul cu statele membre referitor la noua directivă privind apa potabilă. Noile reguli sunt concepute pentru a asigura apă de la robinet de înaltă calitate în întreaga Uniune. Ele vin ca răspuns la solicitările a peste 1,8 milioane de europeni care au semnat prima inițiativă cetățenească europeană de succes, numită „Right2Water”, care susține îmbunătățirea accesului la apă potabilă sigură pentru toți europenii.

Astfel, statele membre vor furniza gratuit apă în clădirile publice și vor încuraja restaurantele, cantinele și serviciile de catering să ofere clienților apă gratuită sau la un preț redus aferent serviciului prestat. Statele membre trebuie, de asemenea, să ia măsuri pentru a îmbunătăți accesul la apă al grupurilor vulnerabile, cum ar fi refugiații, comunitățile nomade, persoanele fără adăpost și culturile minoritare, cum ar fi romii și nomazii.

Potrivit Comisiei Europene, un consum mai mic de apă îmbuteliată ar putea ajuta gospodăriile din Uniune să economisească peste 600 de milioane euro pe an. Dacă nivelul de încredere în apa de la robinet se îmbunătățește, cetățenii pot contribui, de asemenea, la reducerea deșeurilor de plastic cauzate de apa îmbuteliată, inclusiv a deșeurilor marine. Sticlele de plastic sunt unul dintre cele mai des întâlnite articole din plastic de unică folosință găsite pe plajele europene.

Monitorizarea și îmbunătățirea calității apei de la robinet

Pentru ca oamenii să poată bea apă de la robinet mai degrabă decât apă îmbuteliată și pentru a-i încuraja în acest sens, calitatea apei potabile va fi îmbunătățită prin înăsprirea limitelor maxime pentru anumiți poluanți, inclusiv plumbul.

Până la începutul anului 2022, Comisia va întocmi și va monitoriza o listă de substanțe sau compuși de interes public sau științific pentru sănătate. Lista va cuprinde substanțe farmaceutice, compuși care perturbă sistemul endocrin și microplastice.

Comisia va crea și liste europene care să indice care substanțe sunt autorizate să intre în contact cu apa potabilă. Statele membre se asigură că măsurile luate pentru a pune în aplicare noile standarde se bazează pe principiul precauției și nu duc în niciun caz la deteriorarea calității actuale a apei potabile.

Următorii pași

Directiva va intra în vigoare la 12 de zile de la data publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În termen de doi ani de la intrarea în vigoare, statele membre efectuează modificările necesare pentru a se conforma directivei.

Comentarii

comentarii