România, printre țările care ar putea rata ținta de reciclare pentru 2020

in Legislatie, Poluare, Slider homepage 10 October 2018 2,102 Views

România este una din cele 14 țări membre ale Uniunii Europene care, cel mai probabil, vor rata țintele de reciclare asumate pentru 2020, potrivit unui raport al Comisiei Europene. Celelalte 13 țări sunt: Bulgaria, Croația, Ciprus, Estonia, Finlanda, Grecia, Ungaria, Letonia, Malta, Portugalia, România, Slovacia și Spaina.

Rata de reciclare a României (inclusiv compostarea) raportată, în 2016, la Eurostat a fost de 13%, în timp ce rata de depozitare a acesteia a fost de 69%, una dintre cele mai ridicate din Europa. Pe baza unei analize a politicilor existente și planificate în domeniul gestionării deșeurilor, România riscă să nu-și atingă obiectivul de 50% pentru reciclarea deșeurilor municipale în 2020”, se arată în documentul Comisie Europene.

Printre concluziile raportului de avertizare se regăsesc probleme ca implementarea insuficientă a serviciul de colectare separată, inclusiv pentru deșeurile biologice; lipsa infrastructurii necesare; insuficiența stumulentelor economice, dar și angajamentul public scăzut în colectarea separată.

Care sunt propunerile Comisie pentru redresarea situației?

În cadrul raportului de avertizare, reprezentanții Comisiei Europene fac și unele propuneri pentru îmbunătățirea țintelor de reciclare.

Astfel, acestia consideră că este necesară o actualizare, în timp util (până la sfârșitul anului 2018), ale planurilor județene de gestionare a deșeurilor care urmează adoptarea Planului Național de Gestionare a Deșeurilor.

Se mai propune, elaborarea unor standarde naționale minime de servicii pentru colectarea deșeurilor (inclusiv biologice) pentru a specifica, de exemplu, tipul și volumul minim de containere,  și
frecvența maximă a colectării și tipul vehiculului utilizat.

Stabilirea unui “plan de servicii de colectare” care încurajează serviciile de colectare door-to-door, ori de câte ori este cazul, în vederea creșterii gradului de participare și a ratelor de colectare.

Implementarea cerințelor privind serviciile de colectare pentru spațiile comerciale, deoarece acest lucru poate ajuta la asigurarea faptului că întreprinderile își separă fluxurile de deșeuri și se abonează la serviciile de colectare corespunzătoare.

Silviu Dumitrescu, Saubermacher: ”România nu are probleme cu serviciile publice de salubrizare din lipsa legislației, ci din neaplicarea ei”

Stimulente economice

  • Implementarea taxei de depozit cât mai curând posibil;
  • Crearea unui mecanism de sancționare a autorităților locale care nu implementează serviciile de colectare necesare și un mecanism suplimentar de amendare a autorităților care nu respectă obiectivele de reciclare;
  • Revizuirea și clarificarea veniturilor provenite din zona de;eurilor care ajung la Fondul pentru Mediu. Revizuirea ar trebui să ia în considerare modul în care fondurile ar putea fi utilizate pentru a sprijini mai bine gestionarea deșeurilor.

Ca urmare a acestui raport, Comisia va efectua vizite la nivel înalt în statele membre care riscă să nu atingă obiectivele privind deșeurile municipale până în 2020 pentru a discuta despre oportunități și provocări cu autoritățile naționale, regionale și localeși cu părțile interesate.

În 2016, europenii au generat, în medie, 480 kg de deșeuri municipale de persoană, 46% din care au fost reciclate sau compostate, în timp ce un sfert a fost depozitat. Deșeurile municipale reprezintă doar aproximativ 10% din totalul deșeurilor generate în UE, dar este unul dintre cele mai complexe fluxuri de gestionat datorită compoziției sale diverse, cantității mari de producători și fragmentării responsabilităților.

O provocare specifică este reciclarea materialelor plastice. Numai 40% din ambalajele din plastic au fost reciclate în anul 2015. Depozitarea este cea mai puțin preferabilă opțiune de tratare a deșeurilor. Deși cantitățile de deșeuri municipale depozitate au scăzut constant în UE în ansamblu (scăzând cu 18% în perioada 2013-2016), rata medie de depozitare a deșeurilor municipale în UE a rămas în continuare la 24% în 2016.

Diferențe mari între UE persistă: în 2016, 10 state membre au depozitat încă peste 50% din deșeurile municipale, în timp ce cinci rate raportate depășesc 70%.

Comentarii

comentarii