Statele UE vor beneficia de 243 de milioane de euro pentru investiţii în mediu, natură şi politici climatice

in Biodiversitate 29 October 2018 73 Views

Comisia Europeană a aprobat un pachet de investiții de 243 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene pentru proiectele din cadrul programului LIFE care susțin natura, mediul și calitatea vieții în tranziția Europei către un viitor sustenabil și cu emisii reduse de carbon.

Finanțarea UE în cadrul programului LIFE pentru mediul și acțiunea în domeniul climei va mobiliza investiții suplimentare, ceea ce va conduce la un total de 430,7 milioane de euro, care vor merge pentru finanţarea a 142 de noi proiecte. Prin numeroasele proiecte transnaționale finanțate, LIFE va avea un impact în fiecare stat membru al UE.

“Programul LIFE continuă să investească în proiecte care ne îmbunătățesc calitatea vieții, mediul și natura înconjurătoare, ajutând mulți europeni talentați să găsească soluții la unele dintre cele mai mari preocupări de mediu de astăzi – poluarea aerului, deficitul de apă, deșeurile de plastic, biodiversitatea și pierderea resurselor”, a declarat comisarul pentru mediu, afaceri maritime și pescuit Karmenu Vella.

Abordarea celor mai importante provocări

Fonduri în valoare de 196,2 milioane de euro vor fi alocate proiectelor din domeniul mediului și al utilizării resurselor, al naturii și al biodiversității, al guvernanței și al informării în materie de mediu.

Ritmul schimbărilor climatice, de două ori mai rapid decât este necesar pentru a îndeplini obiectivele Acordului de la Paris

Acestea includ investiții majore în proiecte care vor permite reutilizarea mai multor materiale plastice. Transformarea acestor deșeuri în materii prime de înaltă calitate pentru industria automobilelor, a construcțiilor și a ambalajelor este doar o modalitate prin care LIFE oferă sprijin practic pentru atingerea obiectivelor strategiei europene a materialelor plastice în cadrul unei economii circulare.

“Aceste proiecte inovatoare demonstrează valoarea adăugată a cooperării europene. În dezvoltarea și împărtășirea celor mai bune modalități de reducere a emisiilor și de creștere a rezilienței la schimbările climatice, acestea sprijină implementarea cadrului climatului și energiei din 2030 în întreaga UE”, a declarat Comisarul pentru schimbările climatice și energia, Miguel Arias Cañete.

LIFE se află în fruntea eforturilor de a crește gradul de conștientizare a serviciilor ecosistemice valoroase pe care le oferă natura și de a conserva habitatele și speciile pe cale de dispariție. De la reducerea conflictelor dintre oameni și fauna sălbatică în Grecia, Italia, România și Spania, până la promovarea practicilor agricole durabile în Italia, Malta și Spania, numeroasele proiecte LIFE Natură vor contribui la punerea în aplicare a Planului de acțiune al UE pentru natură.

În domeniul politicilor climatice, UE va investi 46,8 milioane de euro pentru a sprijini proiecte de atenuare, adaptare, guvernanță și informare în domeniul schimbărilor climatice. Aceasta include sprijinul practic pentru elaborarea de către statele membre a planurilor energetice și climatice naționale pentru 2030, care le vor ajuta să reducă în mod colectiv emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990. De asemenea, finanțarea LIFE va contribui la adaptarea sectorului agricol și a sectorului silviculturii la schimbările climatice și la îmbunătățirea rezilienței comunităților la fenomenele meteorologice extreme, de la inundații și valuri de căldură până la penurii de apă.

Raport Schroders: lumea se îndreaptă spre o încălzire de 4 grade Celsius

Un număr de 55 de proiecte LIFE în domeniul mediului şi al utilizării eficiente a resurselor vor mobiliza 163,5 milioane euro, din care UE va furniza 82,4 milioane de euro. Aceste proiecte vizează întreprinderea de acţiuni în cinci domenii tematice: aer, mediu şi sănătate, utilizarea eficientă a resurselor, deşeuri şi apă. Cele 20 de proiecte din domeniul utilizării eficiente a resurselor vor mobiliza doar ele 43,8 milioane de euro pentru facilitarea tranziţiei Europei către o economie mai circulară, ceea ce reprezintă o creştere cu 15% faţă de anul anterior. O sumă de aproximativ 14,9 milioane de euro va contribui la îmbunătăţirea calităţii aerului în Europa.

Cele 40 de proiecte LIFE Natură şi biodiversitate sprijină punerea în aplicare a directivelor UE privind păsările şi habitatele, precum şi a Strategiei UE în domeniul biodiversităţii pentru 2020. Acestea au un buget total de 153 de milioane euro, din care 97,5 milioane de euro vor reprezenta contribuţia UE.

Zeci de situri UNESCO din zona mediteraneană ar putea fi distruse de schimbările climatice

Programul LIFE este instrumentul de finanţare al Uniunii Europene pentru mediu şi politici climatice. Acesta a fost lansat în 1992 şi, de atunci, a cofinanţat peste 4.600 de proiecte în întreaga Uniunii Europene şi în ţări terţe, mobilizând aproape 10 miliarde de euro şi contribuind cu peste 4,2 miliarde euro la protecţia mediului şi a climei. Bugetul pentru perioada 2014 – 2020 este de 3,4 miliarde de euro la preţuri curente. În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru perioada 2021 – 2027, Comisia propune majorarea finanţării pentru programul LIFE cu aproape 60%.

Comentarii

comentarii